Sverigedemokraterna i Danderyd

Huvudsida

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Varmt välkomna till vår förening.
Kontakta oss gärna angående frågor om politik.

Senaste nytt!

 • Jimmie Åkessons hösttal – November 2020

  Av fredrik.lindahl den 16 november, 2020
  0

  ”Mitt löfte till alla er som har byggt det här landet: Vi ska kriga för er. Vi ska sätta er först.”

  Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, i hans hösttal.

  Till stöd för vårt land, bli medlem i Sverigedemokraterna idag! 

  Se hela talet här:

  https://www.youtube.com/watch?v=74vaqc7Lwg4

 • Budgetarbete

  Av christererstal den 23 oktober, 2020
  0

  Hösten är verkligen här nu och med den budget-tider i Danderyds kommun. Just nu jobbas det för fullt med att färdigställa SD Danderyds budget inför debatten som kommer att gå av stapeln den 2a samt 5e november. På grund av Corona kommer debatten i år delvis vara begränsad samt många kommer delta på distans. Jag återkommer med en uppdatering efter att budgeten har klubbats i kommunfullmäktige.

  Annars har det varit relativt lugnt på den politiska fronten. Mycket har handlat om att godkänna olika styrdokument och ofta då med fokus på bättre ekonomisk kontroll. I stort har vi varit överens med majoriteten men här och där har vi lagt egna yrkanden. Bland annat tycker vi det är olyckligt att den nya budgetprocessen gör det svårare att på detaljnivå granska budgetförslagen på nämndnivå. Även en del beslut flyttas till förvaltningen vilket vi menar är olyckligt då de bör vara politiska beslut.

  Vad gäller Corona så ser kommunen ut att ha klarat utmaningen förhållandevis bra.

   

  Christer Erestål
  Gruppledare SD Danderyd

 • Kommer fastighetsskatten att återinföras, Magdalena Andersson?

  Av christererstal den 14 september, 2020
  0

  Mängder av förslag om en fastighetsskatt har förts fram den senaste tiden, bl.a. från Omstartskommissionen och Timbro. Majoriteten av förslagen förespråkar en fastighetsskatt runt 1 procent av taxeringsvärdet, utan ett övre tak. Förslagen berör både villaägare och bostadsrättsinnehavare.

  Efterverkningarna av covid 19, kostnader för migrationen och brister i välfärden ger ett enormt behov av att få in mer pengar i systemet. Löne- och konsumtionsskatter kan knappast höjas så mycket mer utan att detta ger en direkt negativ effekt på sysselsättningen.

  Därför försöker man sig nu på ”reptricket” att föreslå beskattning av villor och bostadsrätter. Man vet att denna skatt kommer in oavsett folks ekonomiska situation. Alternativet är ju att flytta.

  Om en fastighetsskatt på 1 % av taxeringsvärdet utan maxtak återinförs så kommer bostäder med ett taxeringsvärde över 835 tkr få högre skatt.

  I Danderyd, där det genomsnittliga taxeringsvärdet är 9,39 miljoner kr, skulle det innebära en enorm skattehöjning för alla som äger sitt boende; i genomsnitt så kommer den nya fastighetskatten hamna på 93 900 kr vilket kan jämföras med dagens maximala fastighetsavgift på 8 349 kr.

  Vi vet att många pensionärer i Danderyd, som har ägnat ett helt arbetsliv åt att betala av sina bostäder men som i dag har modesta inkomster, skulle få det väldigt svårt att bo kvar. Dessutom riskerar återinförandet att leda till kedjeeffekter och en ny bostadskrasch med mängder av unga Danderydsbor skuldsatta för livet.

  JÖK-partierna kommer inte innan valet 2022 nämna ett återinförande av fastighetskatten. Men med uttalanden från finansministern att ”inte ens skatt på leenden ska uteslutas” så kan vi med fog oroa oss för vad som händer efter september 2022.

   

  Christer Erestål
  Gruppledare Sverigedemokraterna Danderyd

  Mikael Strandman
  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna

   

 • Svar på kritiskt debattinlägg av Liberalerna. Mitt i Danderyd

  Av christererstal den 9 april, 2020
  0

  Anledningen till skattehöjningarna 2020 det är i grund och botten väldigt enkel; M, L och KD har under flera år misskött Danderyds finanser så pass allvarligt att kommunen med högst skattekraft i Sverige har ett ackumulerat underskott på c:a 220 miljoner. Man kan kalla koalitionens agerande för många saker, men ansvarstagande är inte ett ord som kan användas i sammanhanget.

  Vad gäller skribentens påstående om oppositionspartiernas budgetar så kan man konstatera att debattinlägget innehåller så pass många felaktigheter att jag betvivlar att skribenten har läst någon av budgeterna.

  Skribenten menar att samtliga oppositionspartier (utom MP) ville höja kommunalskatten med 90 öre. Det är fel. Tittar vi på verkligheten så kan man konstatera att SD förvisso höjde med 90 öre, men C valde 1 kr och S landade på hela 1,35 kr. Dessutom så skiljer sig, självklart, innehållet, och metodiken, i budgeterna åt. Att klumpa ihop oppositionens budgetar är därför felaktigt.

  Vidare så har skribenten missförstått det kommunala balanskravet. Enligt kommunallagen så skall negativa resultat balanseras med överskott, men det är inte samma sak som att reglera en skuld. Skatteintäkterna som används för att reglera underskottet är inte öronmärkta, utan det står kommunen fritt att disponera medlen. Överskotten kommer således dagens invånare till del, precis som alla andra inbetalningar av kommunalskatt. Det handlar därför inte om att låna från dagens skattebetalare för att betala av tidigare års underskott.

  Anledningen till att Sverigedemokraterna valde 90 öre är att vi vill reglera det ackumulerade underskottet i jämn takt. Vi vill inte höja skatten mer än nödvändigt eftersom vi vet hur hårt det slår mot invånarnas plånböcker. Vi vill också hålla uppe pressen att effektivisera på administrationen, och med en för stor skattehöjning så minskar förvaltningens incitament. Vi menar därför att det här upplägget är bättre än majoritetens förslag. Vill någon föra en saklig diskussion om innehållet i vårt förslag så gör vi gärna det, men då förutsätter vi att våra opponenter åtminstone läser in sig på de grundläggande förutsättningarna.

   

  Bo Lagerkrantz
  SD Danderyd

 • Kommunfullmäktige 2020-03-30

  Av christererstal den 9 april, 2020
  0

  Kommunfullmäktigemötet hölls på grund av Coronaviruset i Danderyds Gymnasium den här gången. Anledningen var att man ville skapa större mellanrum mellan deltagarna. Hur häftigt det än är att som Sverigedemokrat få ha fullmäktige i Banérsalen, med dess historiska anor, så är det en mindre lämplig lokal och på sikt måste en annan lösning hittas, även utan Coronavirus.
  Majoriteten valde under mötet att klubba igenom planerna med korttids och äldreboendet Ginnungagap. Vi röstade för Centerns ändringsyrkande som i kort går ut på att gör om och gör rätt. Om vi bortser från alla tidigare turer runt bygget som vem skall äga, vem skall bygga, vad är marknadsmässigt pris osv, så handlade det den här gånger mer om att vi tycker att detaljplanen har ändrats så pass mycket under ärendets gång att det vore på sin plats med att ta om förfarandet och på nytt involvera de kommuninvånare som påverkas av bygget. Nu är beslut att gå vidare med byggplanerna taget i KF vilket med största sannolikhet kommer att leda till diverse överklaganden som kommer att försena bygget. Vi menar att hade man gjort om det så hade man kunnat slippa de förseningarna samtidigt som man till viss del hade kunnat tillmötesgå de berörda i närområdet.

  Svalnässkolans vara eller icke vara var också uppe för beslut. Här röstade vi med majoriteten och inte den för övrigt enade oppositionen som ville behålla skolan i kommunal regi. Det råder stort överskott på skolplatser i Djursholm och något måste göras för att dra ner på dessa. Att stänga Svalnässkolan skulle vara ett steg. Efter stora protester från de berörda togs ett förslag fram där skolan kan överlåtas till en privat aktör. Det i sig reducerar egentligen inte antalet skolplatser i Djursholm men möjliggör för andra besparingar. Det är en kompromiss och kompromisser är sällan bra utan mer måste helt klart till för att komma tillrätta med problemet. T ex så måste Vasaskolan genomgå förändringar för att bättre möta dagens situation. Det här var alltså bara första steget i en rad nödvändiga åtgärder.

  En enhällig kommunfullmäktige röstade även igenom att behålla Enebyskolan samt Brageskolan i Enebyberg. Renovering och ombyggnad kommer att påbörjas där.

  Sen var det dags att fastställa en ny flaggnings-policy. Som ett resultat av vår tidigare motion om att stoppa kommunal flaggning med den politiskt laddade Pride-flaggan så har en ny flaggnings-policy tagits fram. Den var inte alls så åtstramad som vi hade önskat vilket ledde till en längre debatt. I policyn är det kommunstyrelsens ordförande som avgör vad som får/skall flaggas med medan vi menar att det inte skall finnas utrymme för att hamna under påtryckning eller för att egna värderingar skall kunna ligga till grund för val av flaggning. Debatten gled in på Pride vilket vi menar är en exkluderande, politiserad, vänsteraktivistisk organisation och ingenting som en kommun skall ta ställning till. Vi lade ett ändringsyrkande enligt nedan som vi fick med oss sex stycken andra ledarmöten på. Antagligen kristdemokrater. Värt att nämna är att det var faktiskt väldigt nära att ett annat yrkande som gick ut på att skriva in att kommunen SKALL flagga med Prideflaggan klubbades igenom. Det stoppades med endast en röst vilket visar på hur långt in i borgligheten vänsteraktivismen har etablerat sig och blivit norm snarare än undantag.

   

  Sverigedemokraterna vill se en stramare flaggningspolicy än den som KS föreslagit. Vi reserverar oss därför mot beslutet till förmån för vårt eget ändringsyrkande beskrivet nedan.
  Att hissa en flagga är ett ställningstagande. Man visar att man delar en uppfattning, stöder en sak eller tillhör någon gruppering. Flaggning kan alltså i allra högsta grad vara laddat, politiskt eller på annat sätt. Flaggor har alltså många gånger ett starkt symbolvärde. En flagga som uppfattas olämplig eller provocerande för en kommuninvånare är neutral eller positiv för någon annan.
  Att som i Danderyds flaggningspolicy överlåta till KSO att godtyckligt avgöra vem som skall få eller inte få flagga i kommunens flaggstänger är fel. Inte bara riskerar det att sätta KSO under press att gå grupper till mötes utan det bli KSOs politiska och andra värderingar som styr vad kommunen flaggar eller inte flaggar med.
  Sverigedemokraterna menar att med en stramare flaggningspolicy kan man slippa den här problematiken. Vi lade därför ett ändringsyrkande i KF 2020-03-30 med följande formulering:
  Endast kommunens flagga, svenska flaggan samt utländska besökares nationsflaggor skall vara tillåtna att flagga med inom kommunens verksamheter.

   

   

  Christer Erestål
  Gruppledare, Kommunfullmäktige
  Ledamot, Kommunstyrelsen