Barn förtjänar rättssäkerhet! – Artikel i Danderyds Nyheter. | Sverigedemokraterna i Danderyd

Barn förtjänar rättssäkerhet! – Artikel i Danderyds Nyheter.

Barn förtjänar rättssäkerhet!
I Danderyd fick en pappa kämpa i två år för att återfå sitt barn då det blev utsatt för tvångsomhändertagande av socialtjänsten genom beslut i socialnämnden. Många barn utsätts för felaktiga tvångsomhändertaganden i Sverige. Andra barn som skulle behöva det får ingen hjälp. De som omhändertas av samhället riskerar i mycket högre grad att drabbas av psykisk ohälsa, självmord, missbruk och svårigheter i skolan.

Sverigedemokraterna ställde en interpellation angående detta till Socialnämndens ordförande i vintras. Ordföranden hävdar att de följer socialstyrelsens rekommendationer, ändå händer felaktiga omhändertaganden. Utredningarna som görs saknar källkritik, systematisk replikering och andra vetenskapliga metoder och kan inte vara de opartiska dokument som ska vara underlag för beslut i socialnämnd och senare i tingsrätt vid vårdnadsmål och i förvaltningsrätt vid LVU. Domstolen förväntar sig att de får underlag som är sakliga och rättssäkert framtagna.

Lösningen är att socialnämnden i kommunen säkerställer rättssäkerheten i de utredningar som de har ansvar för. Det kan åstadkommas genom att utbilda utredarna och ge dem kunskap om vetenskapliga utredningsmetoder.
Socialnämndens ansvar är att ta dessa svåra beslut och det är ofattbart att man inte tar det på allvar. Respektera barns rätt till sina föräldrar och en trygg barndom genom att ge dem rättssäkra utredningar!

 

Eva Bergman, vice ordförande Sverigedemokraterna Danderyd