Boende för kristna helt fel väg att gå! Inlägg från 2016 | Sverigedemokraterna i Danderyd

Boende för kristna helt fel väg att gå! Inlägg från 2016

Separat boende för kristna är helt fel väg att gå.

KDs oro över hur kristna har det på våra asylboende är befogad och det är lätt att spontant tycka KDs ide är bra. Men att flytta på den utsatta och låta förövaren komma undan är fel, dessutom måste man se det här i ett större perspektiv. De kristna som KD syftar på har mer eller mindre förföljts och förtryckts i sina hemländer sedan 600-talet. Idag flyttar Sverige det problemet in i vår tidigare förhållandevis trygga tillvaro och tror lite naivt att problemet inte kommer att uppstå här.

Om en asylsökande muslim, eller annan för den delen, hotar eller trakasserar så skall han eller hon utvisas. Vi skall inte backa för religiösa eller kulturellt betingade uttryck. Vårt samhälle är och skall förbli öppet, demokratiska och sekulärt. Vi skall inte redan från dag ett bidra till att asylsökande inte förstår vad som gäller i Sverige.