Budget 2017 | Sverigedemokraterna i Danderyd

Budget 2017

budget framsida 2017

Klicka på bilden för att läsa hela budgeten!

I år fortsätter vi på den väg vi i fjol började staka ut i och med att vi la vår första budget för Danderyd. Vårt förslag domineras återigen av en stor, och välbehövlig, satsning på de äldre och funktionsnedsatta i kommunen. Nytt för i år är att vi dessutom omprioriterar stora medel för att ytterligare förbättra kommunens trygghetsarbete, öka invånarnas inflytande över Danderyds framtid genom medborgardialog och transparens, samt tidigarelägger välbehövliga investeringar, främst inom vård och omsorg.

Till viss del finansierar vi våra satsningar genom omprioriteringar inom den kommunala kärnverksamheten, men merparten frigör vi genom att, som enda parti i Danderyd, yrka på att kommunen – i likhet med en växande andel borgerliga kommuner i vår närhet – helt ska motsätta sig det påtvingade invandringsmottagandet.

Oavsett kommunens mottagande eller ej, kommer en växande del av våra skattepengar fortsatt gå till att bekosta invandringen: nästa år förlorar kommunen ytterligare 30 miljoner genom det kommunala utjämningssystemet, till vilket en fjärdedel av kommunens skatteintäkter redan går – varav lejonparten till invandringstyngda kommuner som Malmö och Södertälje.

Såväl kommunalt som nationellt har moderaterna möjligheten att vända skutan och ta ansvar, men väljer istället att fortsatt blunda för problemen av rädsla för att erkänna att de under lång tid haft fel; och kanske än värre, att vi haft rätt. Istället för att erkänna problemen fortsätter man sälja ut mark för att finansiera driften av kommunen, tar upp lån för att panikartat lösa en långsiktigt ohållbar bostadssituation och fortsätter att skjuta sina egna vallöften på framtiden.

SD Danderyds budget är på intet sätt perfekt, men den visar vilken riktning vi vill leda Danderyd i, vilket samhälle vi vill ha och vilken kommun vi vill att våra barn ska ärva. Vi kommer under de två återstående åren fram till valet fortsatt arbeta hårt för att vinna ert förtroende så att vi tillsammans kan göra Danderyd och Sverige till det samhälle vi alla vet det skulle kunna vara.