Budgetarbete | Sverigedemokraterna i Danderyd

Budgetarbete

Hösten är verkligen här nu och med den budget-tider i Danderyds kommun. Just nu jobbas det för fullt med att färdigställa SD Danderyds budget inför debatten som kommer att gå av stapeln den 2a samt 5e november. På grund av Corona kommer debatten i år delvis vara begränsad samt många kommer delta på distans. Jag återkommer med en uppdatering efter att budgeten har klubbats i kommunfullmäktige.

Annars har det varit relativt lugnt på den politiska fronten. Mycket har handlat om att godkänna olika styrdokument och ofta då med fokus på bättre ekonomisk kontroll. I stort har vi varit överens med majoriteten men här och där har vi lagt egna yrkanden. Bland annat tycker vi det är olyckligt att den nya budgetprocessen gör det svårare att på detaljnivå granska budgetförslagen på nämndnivå. Även en del beslut flyttas till förvaltningen vilket vi menar är olyckligt då de bör vara politiska beslut.

Vad gäller Corona så ser kommunen ut att ha klarat utmaningen förhållandevis bra.

 

Christer Erestål
Gruppledare SD Danderyd