Den styrande koalitionen saknar handlingskraft mot den ökande kriminaliteten i Danderyd | Sverigedemokraterna i Danderyd

Den styrande koalitionen saknar handlingskraft mot den ökande kriminaliteten i Danderyd

De senaste veckorna har Danderyd drabbats av en omfattande brottsvåg. I princip dagligen rapporterar polisen om nya inbrott och bilstölder i kommunen. Vidare har vi inom loppet av några veckor sett flera fall av grov våldsbrottslighet av en karaktär som vi i Danderydsbor tidigare i princip varit förskonade ifrån.

Sverigedemokraterna anser att – även om brottsbekämpning primärt är en statlig angelägenhet – alla kommuner har en skyldighet att garantera sina invånare trygghet. För oss är det en självklar del av samhällskontraktet mellan kommun och skattebetalare.

Tyvärr ser vi att den styrande koalitionen, i vanlig ordning, agerar passivt och verkar tro att den ökande otryggheten är något som kommer att försvinna av sig självt. Vi anser att passiviteten är fullkomligt oacceptabel.

Vi anser att, då polisen, efter många år av politisk vanskötsel under Alliansen och Socialdemokraterna, har lämnat walk-over i Danderyd så måste kommunen kliva in och agera för att säkra kommuninvånarnas trygghet.

Sverigedemokraterna Danderyd kräver därför att kommunen:

Anlitar väktare och ordningsvakter som genomför rondering för att minska inbrotten.

Inrättar ett trygghetsnummer dit kommuninvånare kan rapportera otrygga situationer.

Inför nolltolerans mot tiggeri och stävjar den multikriminalitet som följer i det organiserade tiggeriets fotspår.

Tar fram ett åtgärdsprogram för att minska inbrotten i Danderyd med konkreta och mätbara mål.

Utökar sin satsning på märk-DNA och liknande stöldskydd.

Aktivt verkar för en polisstation i Danderyd och fler närpoliser.