Ja till kommunal Hemtjänst! | Sverigedemokraterna i Danderyd

Ja till kommunal Hemtjänst!

Sverigedemokraterna i Danderyd säger nej till att lägga ner den kommunalt ägda hemtjänsten. Det finns visserligen ett antal privata utförare som skulle kunna ta över kundbasen men vi menar att ett antal faktorer ändå talar för att ha kvar en verksamhet i egen regi.

• Verksamheten har effektiviserats och siffrorna går åt rätt håll. Underskottet kan vara borta redan nästa år.

• Hela 42% av de som har hemtjänst i kommunen har aktivt valt den kommunalägda hemtjänsten. Det är alltså även tveksamt att lägga ner ur ett LOV perspektiv. (Lagen Om Valfrihet).

• Om några privata aktörer drar sig ur kommunen kan vi komma att stå med en svår och dyr utmaning. Att privata aktörer lämnar är inte alls någon omöjlighet. De tjänar inget på själva biståndsdelen utan på RUT-tjänster de kan utföra som ett resultat av de biståndsuppdrag de har i kommunen. Vi pratar här om lagstadgad kärnverksamhet så vi bör ha den beredskapen.

• Kommunens finanser har skötts dåligt den senaste tiden vilket nu resulterar i skattehöjningar och kraftiga besparingar. Vi tänker inte acceptera att det drabbar våra äldre och sjuka. Dessutom har vi i Sverige världens högsta skattetryck. Vi kommer att prioritera på ett sätt som inte drabbar de som gjort rätt för sig och nu behöver stöd.

Christer Erestål
Gruppledare SD Danderyd