Kommunfullmäktige 20-03-02 | Sverigedemokraterna i Danderyd

Kommunfullmäktige 20-03-02

Under det första KF mötet under mars månad är det egentligen bara en sak jag vill belysa. En motion från Centerpartiet om att inleda förhandlingar med Trafikverket om finansiering av E18 debatterades. En motion vi ställer oss bakom. Vad det handlar om är att man till dagens datum har lagt ner över 14mnkr på att utreda en tunneldragning av E18 genom kommunen utan att veta vilka roller de olika aktörerna spelar. Viktiga frågor som t ex inte är klarlagda är, vem finansierar? Vad kan vi göra med marken som friläggs? Att kommunen själv skall finansiera en tunnel är omöjligt. Om staten gör det så kommer det att villkoras mot väldigt många bostäder vilket man måste förstå konsekvenserna av. Det motionären och även vi menar är att förhandlingar bör inledas innan vi lägger mer skattepengar på något som kanske aldrig bli av. Samtidigt menar majoriteten att man vill ha ett så pass bra underlag som möjligt innan man tar det ett steg vidare.
Och vem vet, innan en tunnel är på plats så kör kanske alla el-bilar i Stockholm och då är utsläppen och även delar av bullret borta. Däcken är en bullerbov som inte försvinner.

Christer Erestål
Gruppledare, Kommunfullmäktige
Ledamot, Kommunstyrelsen