Kommer fastighetsskatten att återinföras, Magdalena Andersson? | Sverigedemokraterna i Danderyd

Kommer fastighetsskatten att återinföras, Magdalena Andersson?

Mängder av förslag om en fastighetsskatt har förts fram den senaste tiden, bl.a. från Omstartskommissionen och Timbro. Majoriteten av förslagen förespråkar en fastighetsskatt runt 1 procent av taxeringsvärdet, utan ett övre tak. Förslagen berör både villaägare och bostadsrättsinnehavare.

Efterverkningarna av covid 19, kostnader för migrationen och brister i välfärden ger ett enormt behov av att få in mer pengar i systemet. Löne- och konsumtionsskatter kan knappast höjas så mycket mer utan att detta ger en direkt negativ effekt på sysselsättningen.

Därför försöker man sig nu på ”reptricket” att föreslå beskattning av villor och bostadsrätter. Man vet att denna skatt kommer in oavsett folks ekonomiska situation. Alternativet är ju att flytta.

Om en fastighetsskatt på 1 % av taxeringsvärdet utan maxtak återinförs så kommer bostäder med ett taxeringsvärde över 835 tkr få högre skatt.

I Danderyd, där det genomsnittliga taxeringsvärdet är 9,39 miljoner kr, skulle det innebära en enorm skattehöjning för alla som äger sitt boende; i genomsnitt så kommer den nya fastighetskatten hamna på 93 900 kr vilket kan jämföras med dagens maximala fastighetsavgift på 8 349 kr.

Vi vet att många pensionärer i Danderyd, som har ägnat ett helt arbetsliv åt att betala av sina bostäder men som i dag har modesta inkomster, skulle få det väldigt svårt att bo kvar. Dessutom riskerar återinförandet att leda till kedjeeffekter och en ny bostadskrasch med mängder av unga Danderydsbor skuldsatta för livet.

JÖK-partierna kommer inte innan valet 2022 nämna ett återinförande av fastighetskatten. Men med uttalanden från finansministern att ”inte ens skatt på leenden ska uteslutas” så kan vi med fog oroa oss för vad som händer efter september 2022.

 

Christer Erestål
Gruppledare Sverigedemokraterna Danderyd

Mikael Strandman
Riksdagsledamot Sverigedemokraterna