Majoriteten i Danderyd planerar för ytterligare modulbostäder för invandrare – brevid gymnasium! | Sverigedemokraterna i Danderyd

Majoriteten i Danderyd planerar för ytterligare modulbostäder för invandrare – brevid gymnasium!

Den styrande koalitionen i Danderyd (M, L och KD) har avsatt 75 MSEK i budgeten 2017 för uppförande av c:a 140 tillfälliga bostadspaviljonger/modulboenden för nyanlända på olika platser i Danderyd.

Som ett första steg i dessa planer har kommunledningskontoret nu föreslagit kommunstyrelsen att c:a 48 bostäder för nyanlända byggs på en parkeringsplats vid Danderyds gymnasium. Beslutet kommer att fattas på kommunstyrelsens möte 13/2.

 

Källa: Danderyds kommun