Sverigedemokraterna i Danderyd | Sida 13

Huvudsida

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Varmt välkomna till vår förening.
Kontakta oss gärna angående frågor om politik.

Senaste nytt!

 • Debattartikel i Danderyds Nyheter

  Av persefastsson den 20 mars, 2016
  0
  Danderyds nyheter 2016-03-19

  Danderyds Nyheter 2016-03-19

 • Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar.

  Av christererstal den 15 februari, 2016
  0

  SD Danderyd säger nej till kommunstyrelsens förslag att spendera 5,5 mnkr på att uppföra och avetablera bostadspaviljonger på Enmans väg i Enebyberg. Vår motivering:
  Sverigedemokraterna anser att flyktinghjälp effektivast både ur ekonomisk och social hänsyn sköts
  i närområdet. Vi anser att en förutsättning för en fungerande invandring är en större grad av assimilering än som sker i dagsläget. Denna kan enbart ske på frivillig basis, och ett villkor är att de som kommer till vårt land har anledning och möjlighet att göra detta. Med den invandring som skett har detta inte varit fallet. Vi har under hela vår existens som politiskt parti varnat för det ohållbara i invandringspolitiken, och nu verkar detta även gått upp för majoriteten av de övriga
  partierna.
  Att spendera 5,5 mnkr på uppförande och avetablering av bostadspaviljonger är inte bara
  skadligt ur detta perspektiv. Dessutom är det pengar vi aldrig kommer få tillbaka, som hade
  gjort betydligt större nytta i närområdet; UNHCR hade för samma belopp kunnat erbjuda
  2000 flyktingar hjälp i ett års tid.
  Vårt ansvar som kommunpolitiker är främst mot våra medborgare. Vi anser inte att
  paviljongerna ligger i danderydbornas intresse då det vore naivt att tro att vi skulle lyckas
  bättre än resten av Sverige när det gäller mottagande och integration när volymerna nu ökar.
  Snarare blir konsekvensen på sikt att även Danderyd kommer dras med stora sociala och
  ekonomiska problem, samtidigt som de boende i området runt paviljongerna direkt påverkas
  av bl.a. fallande fastighetspriser och kulturkrockar.
  Kommunens avtal med migrationsverket innebär i praktiken inget tak på hur många
  Danderyd kan komma ta emot. Ingen kan med säkerhet säga hur många flyktingar som
  kommer inom närmaste åren, och att då besluta om dyra åtgärder för ett fåtal är oansvarigt.
  Vi vill säkra en trygg utveckling för vår kommun och för vår kommuns invånares
  investeringar. Våra fastighetspriser är bland de högsta i landet, och att med ett beslut
  potentiellt utradera värden för miljonbelopp för enskilda fastighetsägare är inte bara orättvist
  mot de berörda, utan riskerar även att skapa en utbredd otrygghet.
  Christer Erestål

 • Årsmöte och tillskott i styrelsen!

  Av persefastsson den 29 januari, 2016
  0

  Sverigedemokraterna Danderyd höll måndagen 25 januari sitt årsmöte. Efter en grundlig genomgång av arbetet under året av styrelsens ordförande Christer Erestål valdes en delvis ny styrelse in.

  En uppdaterad sida med den nya styrelsen kommer inom kort.

  SD Danderyds nya styrelse efter mötet

  SD Danderyds nya styrelse efter mötet

 • Budget för Danderyd 2016

  Av persefastsson den 4 december, 2015
  0

  budget 2016

  I år har vi i Danderyd för första gången skrivet ett budgetförslag.

  Du hittar den här!