Sverigedemokraterna i Danderyd | Sida 14

Huvudsida

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Varmt välkomna till vår förening.
Kontakta oss gärna angående frågor om politik.

Senaste nytt!

 • Sverigedemokraterna i Danderyd motionerar om ensamkommande barn

  Av christererstal den 21 april, 2015
  0

  Till kommunfullmäktige i Danderyd 2015-03-20

   Motion om utökad ersättning vid placering av s k ensamkommande barn i familjehem.

  Den amerikanske forskaren och professorn i statsvetenskap vid Harvard University, Robert Putnam, har visat att den allmänna tilliten, gemenskapen, solidariteten och samhällsengagemanget minskar i ett mångkulturellt samhälle. Vi Sverigedemokrater tror på öppen svenskhet, dvs. att vem som helst, oavsett etniskt, kulturellt eller religiöst ursprung kan bli svensk så länge man anpassar sig till det svenska samhället och tar seden dit man kommer. Att, om viljan finns, lyckas anpassa sig till svenska samhället borde rimligtvis vara god i Danderyds kommun där vi har förhållandevis få invånare med invandrarbakgrund och inga utanförskapsområden

  Idag placeras inga av de s k ensamkommande barn Danderyds kommun ansvarar för i familjehem i vår egen kommun vilket är förvånande då 95% av invånarna röstat ja till den invandringspolitik vi har idag. Om det beror på att socialkontoret inte har lagt tillräckligt med kraft på att hitta familjehem eller om våra invånare är mindre benägna att hjälpa till vet jag inte men något måste göras för att ända på det.

  Då det ur alla aspekter måste vara bättre för barnet att bli placerad i ett familjehem än i ett gruppboende bör allt göras för att styra vår mottagning av ensamkommande barn mot familjehem. Ett sätt kan vara att höja ersättningsnivån. Att behöva locka med höjd ersättning kan naturligtvis ses som beklagligt men det är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen och samtidigt en enorm fördel för barnet och samhället om det istället för att placeras i ett gruppboende kan få komma till ett riktigt hem.

   

  Fördelarna är bland annat:

  • Ungdomarna får en helt annan förståelse för våra kulturella koder och för hur vårt samhälle fungerar.
  • Ungdomarna får mycket mer tid och närvaro i majoritetssamhället.
  • Majoritetssamhället får mer förståelse för dessa ungdomar.
  • Språkinlärningen blir mycket mer effektiv.
  • Ungdomarna får ett i majoritetssamhället mycket mer ingående socialt nätverk.
  • Ungdomarna kommer att ha lättare att så småningom klara sig själva då de har ovanstående att luta sig mot.

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att Danderyds kommun höjer ersättningen vid placering i familjehem till en nivå strax under kostnaden för gruppboende.

   

   

 • Tyck till om tiggeriet!

  Av persefastsson den 27 mars, 2015
  0

  Som invånare i Danderyd är det svårt att inte ha uppmärksammat det ökande inflödet av tiggare runt om i kommunen. Vi uppskattar väljarnas input och undrar därför vad DU tycker?

 • SD Danderyd säger nej till nytt avtal med migrationsverket.

  Av christererstal den 11 mars, 2015
  0

  migrationsverket

   

   

  I kommunfullmäktige den 9 mars godkände församlingen det nya avtalet med migrationsverket. Vi yrkade avslag.

  SD motsätter sig i princip inte att Danderyd skall ta ett fortsatt ansvar i invandringsfrågan men för oss på lokalnivå är detta ett sätt att visa vårt missnöje med den på riksnivå förda invandringspolitiken. Antalet måste drastiskt reduceras till en hanterbar nivå. Dessutom är det att föredra att flyktingarna utses av UNHCR så att vi kan hjälpa de som är mest utsatta.

  Avtalet säger att vi skall ta emot 48 stycken nyanlända per år, alltså personer som fått uppehållstillstånd och hänvisas till kommunen från sitt asylboende.

  Utöver det så har kommunstyrelsen, inte kommunfullmäktige, beslutat att även öka antalet platser för ensamkommande barn till 19 stycken per år. När ett barn får PUT (permanent uppehållstillstånd) eller avvisas så frigörs platsen och ett nytt barn kan placeras där. Med andra ord är det omöjligt att säga hur många barn det kan bli under ett år.

  Under perioden 2007-2014 har Danderyd tagit emot 226 personer.

  Idag är inga av de av kommunen redan mottagna barnen placerade i kommunen. De är alla placerade i familjehem i andra kommuner eller på något institutionsboende. Eftersom viljan att ta emot dessa barn i våra hem uppenbarligen är dålig, trots att cirka 95% av invånarna har röstat för en fortsatt skenande invandring, kan vi vänta oss att kommunen kommer besluta att ett gruppboende för ensamkommande barn skall upprättas. Hur de övriga 48 skall bo vet vi inte. Vi vet heller inte hur barnens, ovan ej medräknade, anhöriga skall bo när de kommer.

  • Vi saknar ekonomiska kalkyler på vad invandringen kostar kommunen.
  • Vi saknar konsekvensanalyser på hur invandringen påverkar vår kommun.
 • SD Danderyd säger ja till LOV (lagen om valfrihet)

  Av christererstal den 10 mars, 2015
  0

   

  SD Danderyd säger ja i kommunfullmäktige till socialkontorets förslag att införa LOV (lagen om valfrihet)

  LOV reglerar vad som ska gälla när kommunerna låter den enskilde själv välja leverantör utifrån ett biståndsbeslut.

  LOV har utvecklats för att underlätta uppbyggnaden av en konkurrerande marknad med fri etablering av företagare som säljer tjänster som är offentligt finansierade t ex genom vårdpeng och hemtjänstcheck.

  http://danderyd.se/Documents/Kommunstyrelsen/2015/2015-02-16/Dagordning/19_Bilaga1b%20-%20Socialn%C3%A4mndens%20tj%C3%A4nstutl%C3%A5tande,%20reviderat%202014-03-05.pdf

 • Sverigedemokraterna Danderyd bildas!

  Av persefastsson den 22 februari, 2015
  0

  Sedan den 29 januari är Sverigedemokraterna Danderyd en egen kommunförening, efter att tidigare ha tillhört Sverigedemokraterna Stockholm Nordost.