Sverigedemokraterna i Danderyd | Sida 15

Huvudsida

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Varmt välkomna till vår förening.
Kontakta oss gärna angående frågor om politik.

Senaste nytt!

 • Pensionärerna skall gå före.

  Av christererstal den 4 juni, 2015
  0

  pensionär

  Ordförande har ordet:

  Ingenting är heligt i jakten på bostäder till nyanlända säger Moderaterna och syftar bland annat på pensionärslängorna i Enebyberg. Nyanlända förresten, vad är det för ett ord som smugit sig in i vår vardag. Jo det är såklart ännu ett sätt att flytta fokus från vad det egentligen handlar om.  Nyanlända låter för mig som om det är taget ur en science fictionfilm där vi håller på att koloniserar Mars eller någon annan planet. Vad är det för fel på ordet flykting undrar jag? Kanske är det nedvärderande i Sjuklöverns fördomsfulla huvuden eller så är det, som sagt, bara ett sätt att vilseleda de oinitierade från vad som pågår. EU-migranter låter ju t ex mycket bättre än tiggare eller ekonomiska flyktingar.

  När man blir gammal vill man känna trygghet och gärna kunna bo kvar i sitt närområde. Att fasa ut de gamla från ’pensionärslängorna’ i Enebyberg till förmån för vår absurda invandringspolitik, vårt absurda förhållningssätt till vår kommun och vårt lands framtid är inte på något sätt ok. Den styrande majoriteten i kommunen måste nu ta ansvar för sin politik och lösa den här frågan på ett sätt som inte påverkar våra pensionärer. Vidare undrar jag om det inte snart är dags för Moderaterna att höja skatten om de skall klara av sin politik och samtidigt inte försämra välfärden mer än vad som redan är gjort.

  I Djursholms Ösby har vi Sverigedemokrater lägst stöd. Det betyder alltså att i stort sätt alla invånare där har röstat för avtalet med migrationsverket. Ett avtal vi nog kan förutspå kommer att utvidgas nästa år och nästa och nästa, för någon plan finns ju inte. Där bör kommunen placera ett flyktingboende. Precis där, i Djursholms Ösby där det är minst kontroversiellt och där stödet är som störst bland invånarna. För inte är väl Danderydsborna hycklare som inte vågar stå för sina åsikter?

  Christer Erestål
  Ordförande SD Danderyd

 • Är detta rimligt?

  Av christererstal den 20 maj, 2015
  0

  Tisdagen den 19:e maj klubbade socialnämnden i Stockholms stad igenom Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism med fokus på bostad, vård, jobb och bidrag.

  Av Stockholms stads dokument angående detta, se följande länk ni som inte tror mig, http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1798005
  innebär strategin att hemvändande IS-krigare, vilket det till över 90 % är frågan om, vare sig de är avhoppare eller fortfarande aktiva, ska få gå före i den kommunala bostadskön, ska snabbt få tillgång till bidrag och även ges alla de hälsoinsatser de kan tänkas behöva. På något annat sätt kan man inte tolka det niosidiga dokumentet.

  Personer som skurit halsarna av människor, tvingat småflickor, vars föräldrar de mördat, att gifta sig med dem, torterat, våldtagit och lemlästat, ska alltså få förtur, framför våra egna ungdomar, till bland annat våra bostäder. Detta är vad det röd-grön-rosa styret i Stockholms stad klubbade igenom på socialnämndens möte den 19:e maj.

  Vi Sverigedemokrater anser att detta är fullständigt horribelt och att dessa IS-krigare förverkligat sin rätt till gemenskapen i vårt samhälle. Vi anser att de inte på något sätt ska tilldelas förtur till välfärdsstaten. Snarare borde man diskutera huruvida man kan ta ifrån dessa bödlar sitt svenska medborgarskap och ställa dem inför rätta för folkmord.

   

 • Kommunen söker bostäder till flyktingar.

  Av christererstal den 13 maj, 2015
  0
  mittIDanderyd_JaktPåBostäder

  Artikeln från Mitt i Danderyd, 12 Maj 2015

  I Mitt i Danderyd den 12 maj kan vi läsa att tjänstemän på kommunen höll informationsmöte för politiker där man diskuterade bostadsproblematiken för de 48 flyktingar som kommunen skall ta emot under 2015. Vi var dock inte inbjudna.

  Carina Erlandsson ordförande i socialnämnden (M) säger att ”i ett sådant här läge får inget vara heligt” och syftar då på att alla typer av bostäder kan komma i fråga när kommunen dammsugs efter bostäder. Pensionärslängorna i Enebyberg är ett exempel som man vill använda till flyktingar. Ett annat är att sätta upp en tillfällig paviljong i Enebyberg men även andra ställen utreds.

  En tillfällig paviljong? Tillfällig hur länge då? Nästa år; kommer det 48 till eller dubblas siffran igen? Det finns ingen logik, det finns ingen plan och ingen vet hur det här skall hanteras.

  Vad skall det här leda till frågar vi oss?

  Många människor i vårt land drömmer om att kunna flytta till Danderyd eller bara att kunna få bo kvar när det är dags att flytta hemifrån. För dessa finns nu tydligen en ny grupp, med förtur till bostäderna, att konkurrera med, backade med våra skattepengar.

  På samma sida i Mitt i Danderyd så är det en stor artikel om arbetsmiljön och nedskärningarna på Danderyds sjukhus. Till de i Danderyd som röstat på Sjuklövern och som är bestörta över innehållet i den och liknande artiklar, betänk; Detta var vad de gick till val på.

  Vi i SD Danderyd prioriterar våra pensionärer före invandring.

 • SD Danderyd markerar i kommunfullmäktige att det är viktigt att kommunen har kontroll över vilken verksamhet som skall bedrivas.

  Av christererstal den 21 april, 2015
  0

  SD Danderyd yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag som på sikt går ut på att sälja ut mark för privat upprättande av, i det här specifika fallet, ett särskilt boende för äldre. Vi menar att för att kunna säkra att det i all framtid finns tillgång till mark, där kommunen tryggt och långsiktigt kan bedriva sin verksamhet, är viktigt att kommunen har kontrollen. Dvs äger mark och fastigheter. De förslag som majoriteten lagt fram och som tyvärr också gick igenom kommunfullmäktige leder till möjligheten att sälja den till privata aktörer, vilket också förefaller vara majoritetens ambition.

  Vi uppmuntrar naturligtvis att verksamheten sköts av privata aktörer men det kan och bör ske i av kommunen ägda fastigheter. Det skapar trygghet för våra invånare och det skapar flexibilitet för kommunen att kunna anpassa verksamheten efter behov, i all framtid.

 • Sverigedemokraterna i Danderyd motionerar om ensamkommande barn

  Av christererstal den 21 april, 2015
  0

  Till kommunfullmäktige i Danderyd 2015-03-20

   Motion om utökad ersättning vid placering av s k ensamkommande barn i familjehem.

  Den amerikanske forskaren och professorn i statsvetenskap vid Harvard University, Robert Putnam, har visat att den allmänna tilliten, gemenskapen, solidariteten och samhällsengagemanget minskar i ett mångkulturellt samhälle. Vi Sverigedemokrater tror på öppen svenskhet, dvs. att vem som helst, oavsett etniskt, kulturellt eller religiöst ursprung kan bli svensk så länge man anpassar sig till det svenska samhället och tar seden dit man kommer. Att, om viljan finns, lyckas anpassa sig till svenska samhället borde rimligtvis vara god i Danderyds kommun där vi har förhållandevis få invånare med invandrarbakgrund och inga utanförskapsområden

  Idag placeras inga av de s k ensamkommande barn Danderyds kommun ansvarar för i familjehem i vår egen kommun vilket är förvånande då 95% av invånarna röstat ja till den invandringspolitik vi har idag. Om det beror på att socialkontoret inte har lagt tillräckligt med kraft på att hitta familjehem eller om våra invånare är mindre benägna att hjälpa till vet jag inte men något måste göras för att ända på det.

  Då det ur alla aspekter måste vara bättre för barnet att bli placerad i ett familjehem än i ett gruppboende bör allt göras för att styra vår mottagning av ensamkommande barn mot familjehem. Ett sätt kan vara att höja ersättningsnivån. Att behöva locka med höjd ersättning kan naturligtvis ses som beklagligt men det är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen och samtidigt en enorm fördel för barnet och samhället om det istället för att placeras i ett gruppboende kan få komma till ett riktigt hem.

   

  Fördelarna är bland annat:

  • Ungdomarna får en helt annan förståelse för våra kulturella koder och för hur vårt samhälle fungerar.
  • Ungdomarna får mycket mer tid och närvaro i majoritetssamhället.
  • Majoritetssamhället får mer förståelse för dessa ungdomar.
  • Språkinlärningen blir mycket mer effektiv.
  • Ungdomarna får ett i majoritetssamhället mycket mer ingående socialt nätverk.
  • Ungdomarna kommer att ha lättare att så småningom klara sig själva då de har ovanstående att luta sig mot.

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  Att Danderyds kommun höjer ersättningen vid placering i familjehem till en nivå strax under kostnaden för gruppboende.