Sverigedemokraterna i Danderyd | Sida 2

Huvudsida

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Varmt välkomna till vår förening.
Kontakta oss gärna angående frågor om politik.

Senaste nytt!

 • Fika i Mörby och flygbladsutdelning i Täby Centrum

  Av christererstal den 16 februari, 2020
  0

  Under våren kommer vi bland annat fortsätta med medlemsfika i Mörby Centrum och flygbladsutdelning i Täby Centrum. Om någon är intresserad av att träffas eller komma med och hjälpa till är det bara att höra av sig.

 • Kommunfullmäktige 2020-02-03

  Av christererstal den 16 februari, 2020
  0

  Under KF (Kommunfullmäktige) mötet den 3e februari debatterades bland annat det efterlängtade äldreboende med korttidsboende på den tomt som går under namnet Ginnungagap. SD Danderyd tillsammans med övrig opposition valde att bifalla ett återremissyrkande från Centern. Återremissen har fått stark kritik från majoriteten som menar att den försenar bygget. Det är ett märkligt påstående då man haft väldigt lång tid på sig att ta fram en ny detaljplan. Dessutom, gör man rätt från början så går det snabbare. Vi har tidigare kritiserat sättet tomten såldes på samt priset. Vi hade gärna sett att kommunen ägt marken, byggt boendet men sedan lagt ut driften på någon privat aktör. Så blev det inte. Vad det nu senast handlat om är hur processen med invånarna gått till samt utformningen av själva byggnaden. För oss Sverigedemokrater var det viktigt att markera att kommunikationen med de som är lokalt berörda av större förändringar, som t ex ett bygge av den här magnituden, skall involveras i processen. Vi påstår inte att det inte gjorts i det här fallet men menar att man efter omfattande förändringar i detaljplanen borde tagit ärendet en vända till.
  Vi ställde även en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander där vi ville få redogjort vad som hänt eller kommer att hända med de 5mnkr som budgeterats för trygghetsåtgärder. Det är en principiellt viktig fråga för oss nu när övriga partier skapar ett kaotiskt, kriminellt och otryggt Sverige. Vi har upprepade gånger markerat vikten av frågan genom att i vår budget skapa utrymme för åtgärder. Nu i år följde majoriteten vårt exempel. Vad har man då gjort? Jo, man har anlitat nya väktare som ronderar de mer utsatta platserna. Man har planer på att utöka grannsamverkan med ytterligare en bil. Idag finns bara en bil. Man har planer på att sätta upp kameror på strategiska platser men tillstånden tar väldigt lång tid. Fortsättning följer och vi kommer att ligga på.

  Under KS (kommunstyrelsens) möte den 10e februari beslutades bland annat att fortsätta med grannsamverkansbilen. Annars var det mest fokus på ekonomin i kommunen och hur den skall rapporteras i framtiden. Viktiga frågor för att förbättra insyn och möjlighet till snabbare åtgärder i framtiden.
  Frågan om tiggeriförbudet kom upp och det konstaterades att det faktiskt verkar som det har minskat inom kommunen. Ett steg i rätt riktning.

  Christer Erestål
  Gruppledare Kommunfullmäktige
  Ledamot, Kommunstyrelsen.

 • Ny Styrelse

  Av christererstal den 10 februari, 2020
  0

  En ny styrelse har valts för år 2020. Den består av följande personer.

  Eva Bergman, ordförande
  Hans-Åke Larsson, vice ordförande
  Gustaf Lagerkrantz, andre vice ordförande
  Christer Erestål, ledamot
  Björn Waltre, ledamot (saknas på bild)
  Deniz Norgren, ledamot
  Ana-Maria Sanchez, supleant

 • Av christererstal den 24 december, 2019
  0