Sverigedemokraterna i Danderyd | Sida 2

Huvudsida

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Varmt välkomna till vår förening.
Kontakta oss gärna angående frågor om politik.

Senaste nytt!

 • Jimmie Åkessons hösttal – November 2020

  Av fredrik.lindahl den 16 november, 2020
  0

  ”Mitt löfte till alla er som har byggt det här landet: Vi ska kriga för er. Vi ska sätta er först.”

  Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, i hans hösttal.

  Till stöd för vårt land, bli medlem i Sverigedemokraterna idag! 

  Se hela talet här:

  https://www.youtube.com/watch?v=74vaqc7Lwg4

 • Budgetarbete

  Av christererstal den 23 oktober, 2020
  0

  Hösten är verkligen här nu och med den budget-tider i Danderyds kommun. Just nu jobbas det för fullt med att färdigställa SD Danderyds budget inför debatten som kommer att gå av stapeln den 2a samt 5e november. På grund av Corona kommer debatten i år delvis vara begränsad samt många kommer delta på distans. Jag återkommer med en uppdatering efter att budgeten har klubbats i kommunfullmäktige.

  Annars har det varit relativt lugnt på den politiska fronten. Mycket har handlat om att godkänna olika styrdokument och ofta då med fokus på bättre ekonomisk kontroll. I stort har vi varit överens med majoriteten men här och där har vi lagt egna yrkanden. Bland annat tycker vi det är olyckligt att den nya budgetprocessen gör det svårare att på detaljnivå granska budgetförslagen på nämndnivå. Även en del beslut flyttas till förvaltningen vilket vi menar är olyckligt då de bör vara politiska beslut.

  Vad gäller Corona så ser kommunen ut att ha klarat utmaningen förhållandevis bra.

   

  Christer Erestål
  Gruppledare SD Danderyd

 • Kommer fastighetsskatten att återinföras, Magdalena Andersson?

  Av christererstal den 14 september, 2020
  0

  Mängder av förslag om en fastighetsskatt har förts fram den senaste tiden, bl.a. från Omstartskommissionen och Timbro. Majoriteten av förslagen förespråkar en fastighetsskatt runt 1 procent av taxeringsvärdet, utan ett övre tak. Förslagen berör både villaägare och bostadsrättsinnehavare.

  Efterverkningarna av covid 19, kostnader för migrationen och brister i välfärden ger ett enormt behov av att få in mer pengar i systemet. Löne- och konsumtionsskatter kan knappast höjas så mycket mer utan att detta ger en direkt negativ effekt på sysselsättningen.

  Därför försöker man sig nu på ”reptricket” att föreslå beskattning av villor och bostadsrätter. Man vet att denna skatt kommer in oavsett folks ekonomiska situation. Alternativet är ju att flytta.

  Om en fastighetsskatt på 1 % av taxeringsvärdet utan maxtak återinförs så kommer bostäder med ett taxeringsvärde över 835 tkr få högre skatt.

  I Danderyd, där det genomsnittliga taxeringsvärdet är 9,39 miljoner kr, skulle det innebära en enorm skattehöjning för alla som äger sitt boende; i genomsnitt så kommer den nya fastighetskatten hamna på 93 900 kr vilket kan jämföras med dagens maximala fastighetsavgift på 8 349 kr.

  Vi vet att många pensionärer i Danderyd, som har ägnat ett helt arbetsliv åt att betala av sina bostäder men som i dag har modesta inkomster, skulle få det väldigt svårt att bo kvar. Dessutom riskerar återinförandet att leda till kedjeeffekter och en ny bostadskrasch med mängder av unga Danderydsbor skuldsatta för livet.

  JÖK-partierna kommer inte innan valet 2022 nämna ett återinförande av fastighetskatten. Men med uttalanden från finansministern att ”inte ens skatt på leenden ska uteslutas” så kan vi med fog oroa oss för vad som händer efter september 2022.

   

  Christer Erestål
  Gruppledare Sverigedemokraterna Danderyd

  Mikael Strandman
  Riksdagsledamot Sverigedemokraterna

   

 • Svar på kritiskt debattinlägg av Liberalerna. Mitt i Danderyd

  Av christererstal den 9 april, 2020
  0

  Anledningen till skattehöjningarna 2020 det är i grund och botten väldigt enkel; M, L och KD har under flera år misskött Danderyds finanser så pass allvarligt att kommunen med högst skattekraft i Sverige har ett ackumulerat underskott på c:a 220 miljoner. Man kan kalla koalitionens agerande för många saker, men ansvarstagande är inte ett ord som kan användas i sammanhanget.

  Vad gäller skribentens påstående om oppositionspartiernas budgetar så kan man konstatera att debattinlägget innehåller så pass många felaktigheter att jag betvivlar att skribenten har läst någon av budgeterna.

  Skribenten menar att samtliga oppositionspartier (utom MP) ville höja kommunalskatten med 90 öre. Det är fel. Tittar vi på verkligheten så kan man konstatera att SD förvisso höjde med 90 öre, men C valde 1 kr och S landade på hela 1,35 kr. Dessutom så skiljer sig, självklart, innehållet, och metodiken, i budgeterna åt. Att klumpa ihop oppositionens budgetar är därför felaktigt.

  Vidare så har skribenten missförstått det kommunala balanskravet. Enligt kommunallagen så skall negativa resultat balanseras med överskott, men det är inte samma sak som att reglera en skuld. Skatteintäkterna som används för att reglera underskottet är inte öronmärkta, utan det står kommunen fritt att disponera medlen. Överskotten kommer således dagens invånare till del, precis som alla andra inbetalningar av kommunalskatt. Det handlar därför inte om att låna från dagens skattebetalare för att betala av tidigare års underskott.

  Anledningen till att Sverigedemokraterna valde 90 öre är att vi vill reglera det ackumulerade underskottet i jämn takt. Vi vill inte höja skatten mer än nödvändigt eftersom vi vet hur hårt det slår mot invånarnas plånböcker. Vi vill också hålla uppe pressen att effektivisera på administrationen, och med en för stor skattehöjning så minskar förvaltningens incitament. Vi menar därför att det här upplägget är bättre än majoritetens förslag. Vill någon föra en saklig diskussion om innehållet i vårt förslag så gör vi gärna det, men då förutsätter vi att våra opponenter åtminstone läser in sig på de grundläggande förutsättningarna.

   

  Bo Lagerkrantz
  SD Danderyd