Sverigedemokraterna i Danderyd | Sida 2

Huvudsida

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Varmt välkomna till vår förening.
Kontakta oss gärna angående frågor om politik.

Senaste nytt!

 • Jimmie Åkessons tal till nationen

  Av fredrik.lindahl den 27 mars, 2020
  0

  Tillsammans som en nation. Tillsammans som en familj.

  Sverige genomgår nu en av de värsta kriserna i modern tid, tusentals svenska liv riskerar att släckas och vår ekonomi skakar i sina grundvalar.

  Det gör mig förbannad att vår sjukvårdspersonal saknar rimlig skyddsutrustning, att vårt lands beredskap är så pass eftersatt, att vi knappt klarat oss några dagar innan lagren gapade tomma.

  Men den tiden att vara förbannad, är inte nu. Vi går igenom denna kris som ett enat land, som en nation, som en familj. Tiden kommer när vi kan och ska utkräva ansvar, men nu gäller det att hålla ihop vårt land och samarbeta.

  Först och främst ska vi rädda liv och göra vårt yttersta för att sjukvården inte kollapsar av överbelastning, men vi måste samtidigt, med kraft, möta de allvarliga följdverkningar som drabbar företag och jobb.

  Vi kommer att ta oss igenom det här. Det är ett allvarligt läge, men vårt land har stått inför svåra prövningar förr, och vi har klarat det. Det kommer att vara tufft, det kommer att vara kämpigt. Vi må vara ett litet land, men vi är en stor nation. Vi kommer att klara det. Det kommer att krävas uppoffringar, men vi kommer att gå igenom det här, tillsammans som en nation, tillsammans som en familj.

  / Jimmie Åkesson

  Bli medlem i Sverigedemokraterna idag!

   

 • Kommunfullmäktige 20-03-02

  Av christererstal den 12 mars, 2020
  0

  Under det första KF mötet under mars månad är det egentligen bara en sak jag vill belysa. En motion från Centerpartiet om att inleda förhandlingar med Trafikverket om finansiering av E18 debatterades. En motion vi ställer oss bakom. Vad det handlar om är att man till dagens datum har lagt ner över 14mnkr på att utreda en tunneldragning av E18 genom kommunen utan att veta vilka roller de olika aktörerna spelar. Viktiga frågor som t ex inte är klarlagda är, vem finansierar? Vad kan vi göra med marken som friläggs? Att kommunen själv skall finansiera en tunnel är omöjligt. Om staten gör det så kommer det att villkoras mot väldigt många bostäder vilket man måste förstå konsekvenserna av. Det motionären och även vi menar är att förhandlingar bör inledas innan vi lägger mer skattepengar på något som kanske aldrig bli av. Samtidigt menar majoriteten att man vill ha ett så pass bra underlag som möjligt innan man tar det ett steg vidare.
  Och vem vet, innan en tunnel är på plats så kör kanske alla el-bilar i Stockholm och då är utsläppen och även delar av bullret borta. Däcken är en bullerbov som inte försvinner.

  Christer Erestål
  Gruppledare, Kommunfullmäktige
  Ledamot, Kommunstyrelsen

 • Fika i Mörby och flygbladsutdelning i Täby Centrum

  Av christererstal den 16 februari, 2020
  0

  Under våren kommer vi bland annat fortsätta med medlemsfika i Mörby Centrum och flygbladsutdelning i Täby Centrum. Om någon är intresserad av att träffas eller komma med och hjälpa till är det bara att höra av sig.

 • Kommunfullmäktige 2020-02-03

  Av christererstal den 16 februari, 2020
  0

  Under KF (Kommunfullmäktige) mötet den 3e februari debatterades bland annat det efterlängtade äldreboende med korttidsboende på den tomt som går under namnet Ginnungagap. SD Danderyd tillsammans med övrig opposition valde att bifalla ett återremissyrkande från Centern. Återremissen har fått stark kritik från majoriteten som menar att den försenar bygget. Det är ett märkligt påstående då man haft väldigt lång tid på sig att ta fram en ny detaljplan. Dessutom, gör man rätt från början så går det snabbare. Vi har tidigare kritiserat sättet tomten såldes på samt priset. Vi hade gärna sett att kommunen ägt marken, byggt boendet men sedan lagt ut driften på någon privat aktör. Så blev det inte. Vad det nu senast handlat om är hur processen med invånarna gått till samt utformningen av själva byggnaden. För oss Sverigedemokrater var det viktigt att markera att kommunikationen med de som är lokalt berörda av större förändringar, som t ex ett bygge av den här magnituden, skall involveras i processen. Vi påstår inte att det inte gjorts i det här fallet men menar att man efter omfattande förändringar i detaljplanen borde tagit ärendet en vända till.
  Vi ställde även en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander där vi ville få redogjort vad som hänt eller kommer att hända med de 5mnkr som budgeterats för trygghetsåtgärder. Det är en principiellt viktig fråga för oss nu när övriga partier skapar ett kaotiskt, kriminellt och otryggt Sverige. Vi har upprepade gånger markerat vikten av frågan genom att i vår budget skapa utrymme för åtgärder. Nu i år följde majoriteten vårt exempel. Vad har man då gjort? Jo, man har anlitat nya väktare som ronderar de mer utsatta platserna. Man har planer på att utöka grannsamverkan med ytterligare en bil. Idag finns bara en bil. Man har planer på att sätta upp kameror på strategiska platser men tillstånden tar väldigt lång tid. Fortsättning följer och vi kommer att ligga på.

  Under KS (kommunstyrelsens) möte den 10e februari beslutades bland annat att fortsätta med grannsamverkansbilen. Annars var det mest fokus på ekonomin i kommunen och hur den skall rapporteras i framtiden. Viktiga frågor för att förbättra insyn och möjlighet till snabbare åtgärder i framtiden.
  Frågan om tiggeriförbudet kom upp och det konstaterades att det faktiskt verkar som det har minskat inom kommunen. Ett steg i rätt riktning.

  Christer Erestål
  Gruppledare Kommunfullmäktige
  Ledamot, Kommunstyrelsen.