Sverigedemokraterna i Danderyd | Sida 4

Huvudsida

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Varmt välkomna till vår förening.
Kontakta oss gärna angående frågor om politik.

Senaste nytt!

 • Boende för kristna helt fel väg att gå! Inlägg från 2016

  Av christererstal den 4 januari, 2017
  0

  Separat boende för kristna är helt fel väg att gå.

  KDs oro över hur kristna har det på våra asylboende är befogad och det är lätt att spontant tycka KDs ide är bra. Men att flytta på den utsatta och låta förövaren komma undan är fel, dessutom måste man se det här i ett större perspektiv. De kristna som KD syftar på har mer eller mindre förföljts och förtryckts i sina hemländer sedan 600-talet. Idag flyttar Sverige det problemet in i vår tidigare förhållandevis trygga tillvaro och tror lite naivt att problemet inte kommer att uppstå här.

  Om en asylsökande muslim, eller annan för den delen, hotar eller trakasserar så skall han eller hon utvisas. Vi skall inte backa för religiösa eller kulturellt betingade uttryck. Vårt samhälle är och skall förbli öppet, demokratiska och sekulärt. Vi skall inte redan från dag ett bidra till att asylsökande inte förstår vad som gäller i Sverige.

 • Budget 2017

  Av persefastsson den 30 november, 2016
  0
  budget framsida 2017

  Klicka på bilden för att läsa hela budgeten!

  I år fortsätter vi på den väg vi i fjol började staka ut i och med att vi la vår första budget för Danderyd. Vårt förslag domineras återigen av en stor, och välbehövlig, satsning på de äldre och funktionsnedsatta i kommunen. Nytt för i år är att vi dessutom omprioriterar stora medel för att ytterligare förbättra kommunens trygghetsarbete, öka invånarnas inflytande över Danderyds framtid genom medborgardialog och transparens, samt tidigarelägger välbehövliga investeringar, främst inom vård och omsorg.

  Till viss del finansierar vi våra satsningar genom omprioriteringar inom den kommunala kärnverksamheten, men merparten frigör vi genom att, som enda parti i Danderyd, yrka på att kommunen – i likhet med en växande andel borgerliga kommuner i vår närhet – helt ska motsätta sig det påtvingade invandringsmottagandet.

  Oavsett kommunens mottagande eller ej, kommer en växande del av våra skattepengar fortsatt gå till att bekosta invandringen: nästa år förlorar kommunen ytterligare 30 miljoner genom det kommunala utjämningssystemet, till vilket en fjärdedel av kommunens skatteintäkter redan går – varav lejonparten till invandringstyngda kommuner som Malmö och Södertälje.

  Såväl kommunalt som nationellt har moderaterna möjligheten att vända skutan och ta ansvar, men väljer istället att fortsatt blunda för problemen av rädsla för att erkänna att de under lång tid haft fel; och kanske än värre, att vi haft rätt. Istället för att erkänna problemen fortsätter man sälja ut mark för att finansiera driften av kommunen, tar upp lån för att panikartat lösa en långsiktigt ohållbar bostadssituation och fortsätter att skjuta sina egna vallöften på framtiden.

  SD Danderyds budget är på intet sätt perfekt, men den visar vilken riktning vi vill leda Danderyd i, vilket samhälle vi vill ha och vilken kommun vi vill att våra barn ska ärva. Vi kommer under de två återstående åren fram till valet fortsatt arbeta hårt för att vinna ert förtroende så att vi tillsammans kan göra Danderyd och Sverige till det samhälle vi alla vet det skulle kunna vara.

 • Kandidera för Sverigedemokraterna i kyrkovalet 2017

  Av fredrik.lindahl den 10 oktober, 2016
  0

  Sverigedemokraternas vision är en bred och livskraftig folkkyrka där det kristna budskapet står i centrum för all verksamhet, där kärleken till det egna landet, vår historia och vår kultur har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer. Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

  Vill du vara en av dem som arbetar för detta viktiga mål? Kandidera då för Sverigedemokraterna i kyrkovalet. Valet äger rum den 17:e september 2017. För att kunna kandidera måste du vara medlem i Svenska kyrkan, samt ha fyllt 18 år. Din kandidatansökan måste också vara Sverigedemokraterna tillhanda senast 1:a december 2016.

  Meddela oss ditt intresse till att kandidera för Sverigedemokraterna i Stockholms läns distrikt på: kyrkoval.stockholm@sd.se eller på telefon: 072 – 538 95 20

  kandiderakyrka2

 • Lyckat kandidatupptaktsmöte för medlemmarna i Nordost

  Av fredrik.lindahl den 4 oktober, 2016
  0

  Distrikt SD Stockholms län anordnade den 3/10 ett kandidatupptaktsmöte för medlemmarna i Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Över 40 medlemmar besökte Enebybergs herrgård i Danderyd för att få information om hur man kandiderar till både kyrkovalet 2017 och kommunvalet 2018.

  Kvällen bjöd på flera intressanta föreläsningar, bland annat så deltog Sverigedemokraternas vice ordförande Julia Kronlid och som berättade om Sverigedemokraternas arbete i Svenska kyrkan och vikten av att ställa upp som kyrkopolitiker till nästa år. Riksombudsmannen Mikael Strandman tillsammans med distriktsordförande Per Carlberg gick igenom kandidatprocessen och hur man som medlem går tillväga för att kunna kandidera för Sverigedemokraterna. Avslutningsvis föreläste riksdagsledamoten Robert Stenkvist om arbetet i kommunfullmäktige och varför det är så viktigt att Sverigedemokraterna ställer upp med så många kandidater som möjligt inför de allmänna valen 2018, detta för att kunna få så stort inflytande som möjligt nu när partiet kommer att öka sina valresultat ute i kommunerna i nästa val.

  20161003_194132 (2)

  20161003_194132

  20161003_194132 (1)

 • Rapport från kommunfullmäktige 26/9

  Av persefastsson den 30 september, 2016
  0

  I måndags hade vi kommunfullmäktigemöte och tre för oss principiellt viktiga ärenden behandlades. Det var dels vår motion om att stoppa tiggeriet som kom tillbaks samt två stycken ärenden som handlade om bostäder.

  Den tomt som löper längs med Golfbanevägen, mittemot Kevingeskolan skall bebyggas och kommunen har utlyst en anbudstävling vilket vi i sig anser vara helt ok. Den som uppfyller ett antal kriterier och som bjuder högst vinner. Helt i linje med vår politik i kommunen. Det vi däremot inte ställer upp på är att den som vinner själv kan välja om det skall byggas hyresrätter eller bostadsrätter eller kanske rent av en kombination. Vi vill inte se några hyresrätter så nära centrum då vi menar att det ökar riskerna för social oro. Det betyder inte att vi är helt emot hyresrätter, det är dock olyckligt så nära vårt centrum och tunnelbanan. Något som är ännu alvarligare är att man i anbudsförfrågan villkorar in att kommunen skall kunna förvärva eller hyra ett antal lägenheter för bostadssociala ändamål eller nyanlända. Hur många är oklart då det inte är fastställt. Vi anser att det är galet och omoraliskt att personer utan anknytning till vår kommun kan komma att få tillgång till boende på vår bekostnad i vad som kanske är ett av det mest attraktiva lägena utanför tullarna. Precis vid det nya Danderyds Centrum och ett stenkast från tunnelbanan. Vi säger nej, det måste lösas på billigare sätt någon annan stans.

  Ytterligare ett, för oss, principiellt ärende var uppe för beslut nämligen huruvida det skall vara kommunfullmäktige eller kommunstyrelsens ordförande som beslutar om nya inköp av bostadsrätter till nyanlända och bostadssociala ändamål. Vi anser att frågan skall göras så synlig som möjligt för kommunens invånare och att den därför skall ligga hos kommunfullmäktige. Vi yrkade först och främst avslag men om vi inte fick gehör för det, vilket vi naturligtvis inte fick, så gick vi på Danderyds Centerns återremissyrkande som bygger på att det skall klart och tydligt ingå inom vilka ramar kommunen kan köpa lägenheter. Hur högt kan man bjuda. I valet mellan pest eller kolera så var återremissen ändå ett förslag med en släng av sunt förnuft och som skulle kunna minska skadan av att vi har en kommun som konkurrerar med oss invånare om lägenheterna. Dessutom med våra skattepengar.

  Och så till sist kom då vår motion om att med hjälp av de lokala ordningsstadgorna avhysa tiggare tillbaks. Den har resulterar i att man konstaterar att stadgarna inte håller rent juridiskt och att de därför skall ses över. Det är iofs bra men högst beklagligt att man inte kan göra mer. Det finns en majoritet för att lösa det här och moderaterna pratar brett om att man inte vill ha tiggeriet men gör inte så mycket åt det anser jag. Vist, vi förstår att det är mer komplicerat än vi kanske får det att låta men problem är till för att lösas och vi skulle vilja se en tuffare hållning i frågan.

  // Christer Erestål