Sverigedemokraterna i Danderyd | Sida 4

Huvudsida

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Varmt välkomna till vår förening.
Kontakta oss gärna angående frågor om politik.

Senaste nytt!

 • Det är vi som är vårdpartiet – Sverigedemokraternas vårkampanj 2017

  Av fredrik.lindahl den 22 juni, 2017
  0

  Vi är det riktiga vårdpartiet!

  Pressen på sjukvården är idag högre än någonsin tidigare. Väntetiderna har aldrig varit längre, och vårdköerna är idag de längsta i Europa.

  Där politikerna har svikit har sjukvårdspersonalen gjort sitt bästa för att täcka upp. Med långa nattskift, avbrutna semestrar och uteblivna raster har de pressats till sitt yttersta. Hade det inte varit för dessa hjältar hade vården havererat långt tidigare.

  Nu måste samhället börja att ge tillbaka, och vi kommer att gå i täten för att åter göra den svenska sjukvården till en av världens bästa. Och även om det kommer att ta lång tid och kräva hårt arbete, med tuffa beslut och andra prioriteringar, så kommer vi att lyckas. Det finns helt enkelt inga andra alternativ.

 • Interpellation angående skolans politiska neutralitet.

  Av christererstal den 16 juni, 2017
  0

  Interpellation

  Till Utbildningsnämndens ordförande:

   

  Skolan är en plats där saklig och faktabaserad utbildning skall ske och där olika åsikter och värderingar öppet skall diskuteras och vägas mot varandra. Vi förväntar oss att utbildningsnämnden delar vår inställning om att demokrati alltid ska upprätthållas inom kommunens skolor. Det är inte skolans sak att styra unga människor åt det ena eller andra hållet.

  Inför valet 2014 såg vi många exempel på hur skolan, men kanske framför allt enskilda anställda medvetet och aktivt förde in sina egna värderingar i utbildningen. Tyvärr hade vi exempel på detta även i Danderyd. Att sådana inflytelserika aktörer som lärare och skola bedriver den typen av utbildning är mycket beklagligt och skadligt.

  Det har nu kommit till min kännedom att skolpersonal missbrukat kommunens kanal för att kommunicera med elever och föräldrar. I korthet har en lärare tagit sig friheten att använda Schoolsoft till politisk aktivism, vilket inte är acceptabelt. När skolledningen gjordes uppmärksam på detta så plockade den berörda läraren bort inlägget och lämnade samtidigt en ångerfull kommentar.

  Att sådant missbruk kunnat uppstå är ett tecken på att det saknas ordentliga rutiner Utbildningsnämnden bör på ett tydligt sätt påminna skolledningarna i Danderyd om att Schoolsoft är ett kommunalt informationssystem och därmed inte är en lämplig kanal för enskilda lärare eller elevers politiska agenda. Det kan också vara på sin plats att påminna skolorna om den grundlagsskyddade rätten att inte delta i politiska manifestationer, den så kallade ”negativa mötesfriheten.”

  Jag vill passa på att säga att den i det här fallet aktuella läraren är både omtyckt och bra och jag är inte på något sätt ute efter att hänga ut personen eller att få till stånd några repressalier.

  Den aktuella incidenten avser en 18-årig asylsökande som skall utvisas till sommaren. Läraren, som undervisar på en annan skola än där 18-åringen går, har via Schoolsoft uppmanat till aktiviteter mot beslutet och således ifrågasatt migrationsverkets beslut. Det är naturligtvis olyckligt att asylbesluten tar lång tid och att vårt asylsystem får de asylsökande att förutsätta ett för individen positivt asylbesked. Jag har också förståelse för att vissa personer i hans närhet reagerar när ett negativt asylbeslut trots allt kommer, men det är inte vad den här interpellationen handlar om.

   

  Eftersom det är en tydlig socialisering av den svenska skolan och den politiska neutraliteten ofta brister vill jag ställa följande frågor till utbildningsnämndens ordförande:

  • Finns det idag instruktioner/rutiner för vad Schoolsoft får användas till?
  • Finns det idag instruktioner för hur lärare skall förhålla sig till sina privata åsikter?
  • Om du anser att lärarens agerande var fel, vad kommer du göra för att inte det här upprepas på annat håll?
  • Hur anser du att skolan skall förhålla sig i politiska frågor?

   

  För Sverigedemokraterna Danderyd den 16 juni 2017

   Christer Erestål
  Sverigedemokraterna Danderyd

 • Välkommen till Jimmie Åkessons vårtal i Stockholm – Lördagen den 6 maj

  Av fredrik.lindahl den 26 april, 2017
  0

  Nu är det dags igen. Lördagen den 6 maj håller Jimmie Åkesson sitt traditionsenliga vårtal på Långholmen i Stockholm.

  Förutom Jimmies tal erbjuds även möjligheten att ta del av partiets kommande vårkampanj och att träffa flera andra av partiets företrädare.

  Det kommer också att finnas kringaktiviteter och möjlighet att förtära mat under dagen, så tveka inte på att komma till detta evenemang och träffa andra Sverigevänner! Aktiviteterna på scen börjar klockan 13:00, men det kommer vara full rulle dagen lång.

  Mer information om dagen finner du här: https://www.facebook.com/events/1786101535040982/


  Hoppas att vi ses!

 • Angående beslutet om modulbostäder vid Danderyds gymnasium

  Av persefastsson den 7 mars, 2017
  0

  SD Danderyd är, som enda parti i kommunen, emot invandringspolitiken i stort och vi är ensamma om att  tydligt markera det oacceptabla i att staten avskriver sig ansvar genom att dumpa bostadsproblematiken på kommunerna. Några av de andra partierna delar visserligen åsikten om att det är problematiskt när man kör över kommunen, men väljer, anser jag, att tyst acceptera det.

  Vi yrkade därför som enda parti avslag på förslaget att anlägga ett modulboende för flyktingar invid Danderyds gymnasium. Dock så röstade vi med Centerns och deras förslag om återremiss eftersom vårt avslag ändå inte skulle fått gehör.

  Centerns förslag kan man förhålla sig till på olika sätt: Å ena sidan så kan det uppfattas som populistiskt då man, liksom många av våra kommuninvånare, säger ja till invandring, men ’not in my backyard’; ett förhållningssätt jag innerligt avskyr. Är man vuxen nog att rösta måste man också vara beredd att ta ansvar för sina åsikter och handlingar. Säger man ja till invandring så måste man begripa att invandrarna naturligtvis måste bo någonstans. Något är alltså fundamentalt fel när man säger ja till invandringen men sen är bekymrad över vart de skall bo för man anser det kunna vara ett säkerhetsproblem. Hyckleri rent av. Är man rädd för att det kan bli problem av någon anledning skall man säga nej.

  Centern förslag, oavsett deras bevekelsegrund, är i sak sunt. Kommunen måste bli bättre på att lyssna till invånarnas åsikter samtidigt som man måste bli bättre på att dela med sig av information – båda saker har i det här fallet helt klart brustit! Sverigedemokraterna vill ha ut demokratin så nära folket som möjligt och därför var Centerns förslag i linje med vår politik. Så även om vi yrkade helt nej så valde vi att markera att ärendet var illa hanterat genom att yrka, med Centern, på en återremiss. Den fick som sagt inte heller något gehör och beslutet att gå vidare med modulhusen vid gymnasiet klubbades alltså igenom.

  Och om inte majoriteten ändrar sig kommer motsvarande ytterligare två sådana områden att byggas någonstans i Danderyd under 2017 …

   

  // Christer Erestål, Ordförande SD Danderyd och ledamot i kommunfullmäktige