Sverigedemokraterna i Danderyd | Sida 4

Huvudsida

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Varmt välkomna till vår förening.
Kontakta oss gärna angående frågor om politik.

Senaste nytt!

 • SDs skolpolitiska talesperson Stefan Jakobssons besöker oss på Djursholms slott!

  Av christererstal den 29 oktober, 2017
  0

  Stefan Jakobsson föreläser om hur vi Sverigedemokrater menar att Sverige skall klara skolans alla utmaningar framöver. Se Stefans högaktuella debattartikel i Expressen:

  https://www.expressen.se/debatt/satt-farliga-elever-i-sarskilda-skolor/

   

 • Interpellation till Socialnämndens ordförande angående uppskrivning av ensamkommandes ålder

  Av christererstal den 3 oktober, 2017
  0

  Interpellation

  Till Socialnämndens ordförande:

  Ett mycket stort antal personer som utger sig för att vara under 18 år (ensamkommande) har de senaste åren sökt asyl i Sverige. Kulmen nåddes under migrationskrisen 2015 då drygt 35 000 ensamkommande sökte asyl i Sverige, vilket innebar att Sverige tog emot drygt 40 % av alla asylansökningar i EU från ensamkommande och, med god marginal, var det land i EU som flest ensamkommande sökte sig till. Som jämförelse, Tyskland, med 8 gånger så stor med befolkning, var det land i EU som tog emot näst flest, 14 400.

  Anledningen till att så många ensamkommande söker sig till Sverige är att vi är ett attraktivt land vad gäller förmåner för ensamkommande samt traditionellt sett haft en hög beviljandegrad. Vidare så har medicinska åldersbedömningar varit relativt ovanliga, vilket skiljer oss mot våra grannländer.

  Det finns således starka incitament för asylsökande att felaktigt uppge att de är under 18 år. Vilket Sverigedemokraterna tidigare upprepade gånger påpekat.

  Under 2017 så har ett omfattande fusk med asylsökandes ålderangivelse avslöjats. Bl.a. så har gränspolisen via fingeravtrycksregistret i Marocko vid en kontroll av 77 stycken asylsökande kunnat konstatera att av de 50 som uppgivit att de var under 18 år så var alla utom 2 vuxna. I september 2017 så lade Rättsmedicinalverket fram statistik där det framgick att drygt åtta av tio ensamkommande som åldersbedömts [av Rättsmedicinalverket] tros vara över 18 år.

  Kostnaderna för mottagande av ensamkommande är extremt höga; under 2016 så var Migrationsverkets totala kostnader för gruppen 26,1 miljarder SEK. Utöver Migrationsverkets direkta kostnader så uppstår en mängd andra kostnader i samhället. T.ex. för den mottagande kommunen då den statliga ersättningen som betalas till kommunerna inte alltid täcker kostnaderna för ensamkommande. Danderyds kommun har t.ex. vid några tillfällen under 2015 betalat över 10 000 SEK per dygn och person för vård och boende samtidigt som man erhöll en dygnsersättning om 1900 SEK per dygn [per belagd boendeplats].

  Danderyds kommun har, bl.a. genom ingående av frivilliga avtal, genomdrivna av den styrande koalitionen[2], med Migrationsverket och länsstyrelsen i Stockholms län, tagit emot ett stort antal av ensamkommande (enbart under 2015 tog man emot nästan 100 ensamkommande) och i nuläget ansvarar man för c:a 90 ensamkommande. Under 2017 så har c:a 10 av Danderyds ensamkommande som fått sin asylansökan prövad fått sin ålder uppskriven. Det kan alltså förväntas att bli fler.

  Det är således, både ur ett samhällsekonomiskt och kommunalekonomiskt perspektiv, av yttersta vikt att stävja åldersfusket bland asylsökande. Det är ett gemensamt ansvar för alla Sveriges kommuner att arbeta för att minska fusket och därvid måste även Danderyds kommun dra sitt strå till stacken.

   

  Med anledning av den information som nu finns tillgänglig undrar jag:

  Har kommunen idag, eller har haft, ansvar för några ensamkommande, och i sådana fall hur många, som felaktigt bor eller har bott på vårt HVB hem eller i hem på annan ort och som fått sin ålder uppskriven?

  Om ja, kommer kommunen att driva en process mot dessa för bidragsfusk?

  Hur kommer kommunen att hantera de ensamkommande som ännu inte fått sin asylansökan prövad och alltså kanske felaktigt bor på HVB-hemmet eller annat ungdomsboende och/eller går i skolan med barn?

 • SDs skolpolitiska talesperson besöker Djursholms Slott

  Av christererstal den 3 september, 2017
  0

  Den 24 Oktober kl 19:00 kommer Stefan Jakobsson till Djursholms slott. Vi öppnar dörrarna 18:30. Stefan är idag Sverige Demokraternas skolpolitiska talesperson och har en gedigen bakgrund som lärare. Vi kan garantera en mycket intressant och karismatisk föreläsning i detta så viktiga ämne. Alla är välkomna men måste anmäla sig till danderyd@sd.se för att kunna delta.