Sverigedemokraterna i Danderyd | Sida 5

Huvudsida

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Varmt välkomna till vår förening.
Kontakta oss gärna angående frågor om politik.

Senaste nytt!

 • Kyrkovalet 2017 – Sverigedemokraternas kampanjfilm

  Av fredrik.lindahl den 10 juli, 2017
  0

  Svenska kyrkan befinner sig i en allvarlig identitetskris och förlorar medlemmar i en aldrig tidigare skådad omfattning. Numera lämnar människor kyrkan, inte bara på grund av att man inte anser sig religiös, eller inte har råd med kyrkoavgiften, utan också för att man anser att Svenska kyrkan är otydlig i sin identitet.

  Vill du som vi se en kyrka som står upp för sina traditioner gör då din röst hörd. Ta diskussionen på kafferasten. Dela nyhetsartiklar. Prata med dina vänner och bekanta. Det är dags att säga ifrån och stå upp för det som är rätt. För att lyckas krävs att vi alla hjälps åt. Rösta i kyrkovalet 2017 och bli medlem i Sverigedemokraterna.

 • Den styrande koalitionen saknar handlingskraft mot den ökande kriminaliteten i Danderyd

  Av persefastsson den 4 juli, 2017
  0

  De senaste veckorna har Danderyd drabbats av en omfattande brottsvåg. I princip dagligen rapporterar polisen om nya inbrott och bilstölder i kommunen. Vidare har vi inom loppet av några veckor sett flera fall av grov våldsbrottslighet av en karaktär som vi i Danderydsbor tidigare i princip varit förskonade ifrån.

  Sverigedemokraterna anser att – även om brottsbekämpning primärt är en statlig angelägenhet – alla kommuner har en skyldighet att garantera sina invånare trygghet. För oss är det en självklar del av samhällskontraktet mellan kommun och skattebetalare.

  Tyvärr ser vi att den styrande koalitionen, i vanlig ordning, agerar passivt och verkar tro att den ökande otryggheten är något som kommer att försvinna av sig självt. Vi anser att passiviteten är fullkomligt oacceptabel.

  Vi anser att, då polisen, efter många år av politisk vanskötsel under Alliansen och Socialdemokraterna, har lämnat walk-over i Danderyd så måste kommunen kliva in och agera för att säkra kommuninvånarnas trygghet.

  Sverigedemokraterna Danderyd kräver därför att kommunen:

  Anlitar väktare och ordningsvakter som genomför rondering för att minska inbrotten.

  Inrättar ett trygghetsnummer dit kommuninvånare kan rapportera otrygga situationer.

  Inför nolltolerans mot tiggeri och stävjar den multikriminalitet som följer i det organiserade tiggeriets fotspår.

  Tar fram ett åtgärdsprogram för att minska inbrotten i Danderyd med konkreta och mätbara mål.

  Utökar sin satsning på märk-DNA och liknande stöldskydd.

  Aktivt verkar för en polisstation i Danderyd och fler närpoliser.

 • Det är vi som är vårdpartiet – Sverigedemokraternas vårkampanj 2017

  Av fredrik.lindahl den 22 juni, 2017
  0

  Vi är det riktiga vårdpartiet!

  Pressen på sjukvården är idag högre än någonsin tidigare. Väntetiderna har aldrig varit längre, och vårdköerna är idag de längsta i Europa.

  Där politikerna har svikit har sjukvårdspersonalen gjort sitt bästa för att täcka upp. Med långa nattskift, avbrutna semestrar och uteblivna raster har de pressats till sitt yttersta. Hade det inte varit för dessa hjältar hade vården havererat långt tidigare.

  Nu måste samhället börja att ge tillbaka, och vi kommer att gå i täten för att åter göra den svenska sjukvården till en av världens bästa. Och även om det kommer att ta lång tid och kräva hårt arbete, med tuffa beslut och andra prioriteringar, så kommer vi att lyckas. Det finns helt enkelt inga andra alternativ.

 • Interpellation angående skolans politiska neutralitet.

  Av christererstal den 16 juni, 2017
  0

  Interpellation

  Till Utbildningsnämndens ordförande:

   

  Skolan är en plats där saklig och faktabaserad utbildning skall ske och där olika åsikter och värderingar öppet skall diskuteras och vägas mot varandra. Vi förväntar oss att utbildningsnämnden delar vår inställning om att demokrati alltid ska upprätthållas inom kommunens skolor. Det är inte skolans sak att styra unga människor åt det ena eller andra hållet.

  Inför valet 2014 såg vi många exempel på hur skolan, men kanske framför allt enskilda anställda medvetet och aktivt förde in sina egna värderingar i utbildningen. Tyvärr hade vi exempel på detta även i Danderyd. Att sådana inflytelserika aktörer som lärare och skola bedriver den typen av utbildning är mycket beklagligt och skadligt.

  Det har nu kommit till min kännedom att skolpersonal missbrukat kommunens kanal för att kommunicera med elever och föräldrar. I korthet har en lärare tagit sig friheten att använda Schoolsoft till politisk aktivism, vilket inte är acceptabelt. När skolledningen gjordes uppmärksam på detta så plockade den berörda läraren bort inlägget och lämnade samtidigt en ångerfull kommentar.

  Att sådant missbruk kunnat uppstå är ett tecken på att det saknas ordentliga rutiner Utbildningsnämnden bör på ett tydligt sätt påminna skolledningarna i Danderyd om att Schoolsoft är ett kommunalt informationssystem och därmed inte är en lämplig kanal för enskilda lärare eller elevers politiska agenda. Det kan också vara på sin plats att påminna skolorna om den grundlagsskyddade rätten att inte delta i politiska manifestationer, den så kallade ”negativa mötesfriheten.”

  Jag vill passa på att säga att den i det här fallet aktuella läraren är både omtyckt och bra och jag är inte på något sätt ute efter att hänga ut personen eller att få till stånd några repressalier.

  Den aktuella incidenten avser en 18-årig asylsökande som skall utvisas till sommaren. Läraren, som undervisar på en annan skola än där 18-åringen går, har via Schoolsoft uppmanat till aktiviteter mot beslutet och således ifrågasatt migrationsverkets beslut. Det är naturligtvis olyckligt att asylbesluten tar lång tid och att vårt asylsystem får de asylsökande att förutsätta ett för individen positivt asylbesked. Jag har också förståelse för att vissa personer i hans närhet reagerar när ett negativt asylbeslut trots allt kommer, men det är inte vad den här interpellationen handlar om.

   

  Eftersom det är en tydlig socialisering av den svenska skolan och den politiska neutraliteten ofta brister vill jag ställa följande frågor till utbildningsnämndens ordförande:

  • Finns det idag instruktioner/rutiner för vad Schoolsoft får användas till?
  • Finns det idag instruktioner för hur lärare skall förhålla sig till sina privata åsikter?
  • Om du anser att lärarens agerande var fel, vad kommer du göra för att inte det här upprepas på annat håll?
  • Hur anser du att skolan skall förhålla sig i politiska frågor?

   

  För Sverigedemokraterna Danderyd den 16 juni 2017

   Christer Erestål
  Sverigedemokraterna Danderyd

 • Välkommen till Jimmie Åkessons vårtal i Stockholm – Lördagen den 6 maj

  Av fredrik.lindahl den 26 april, 2017
  0

  Nu är det dags igen. Lördagen den 6 maj håller Jimmie Åkesson sitt traditionsenliga vårtal på Långholmen i Stockholm.

  Förutom Jimmies tal erbjuds även möjligheten att ta del av partiets kommande vårkampanj och att träffa flera andra av partiets företrädare.

  Det kommer också att finnas kringaktiviteter och möjlighet att förtära mat under dagen, så tveka inte på att komma till detta evenemang och träffa andra Sverigevänner! Aktiviteterna på scen börjar klockan 13:00, men det kommer vara full rulle dagen lång.

  Mer information om dagen finner du här: https://www.facebook.com/events/1786101535040982/


  Hoppas att vi ses!