Sverigedemokraterna i Danderyd | Sida 5

Huvudsida

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Varmt välkomna till vår förening.
Kontakta oss gärna angående frågor om politik.

Senaste nytt!

 • Angående beslutet om modulbostäder vid Danderyds gymnasium

  Av persefastsson den 7 mars, 2017
  0

  SD Danderyd är, som enda parti i kommunen, emot invandringspolitiken i stort och vi är ensamma om att  tydligt markera det oacceptabla i att staten avskriver sig ansvar genom att dumpa bostadsproblematiken på kommunerna. Några av de andra partierna delar visserligen åsikten om att det är problematiskt när man kör över kommunen, men väljer, anser jag, att tyst acceptera det.

  Vi yrkade därför som enda parti avslag på förslaget att anlägga ett modulboende för flyktingar invid Danderyds gymnasium. Dock så röstade vi med Centerns och deras förslag om återremiss eftersom vårt avslag ändå inte skulle fått gehör.

  Centerns förslag kan man förhålla sig till på olika sätt: Å ena sidan så kan det uppfattas som populistiskt då man, liksom många av våra kommuninvånare, säger ja till invandring, men ’not in my backyard’; ett förhållningssätt jag innerligt avskyr. Är man vuxen nog att rösta måste man också vara beredd att ta ansvar för sina åsikter och handlingar. Säger man ja till invandring så måste man begripa att invandrarna naturligtvis måste bo någonstans. Något är alltså fundamentalt fel när man säger ja till invandringen men sen är bekymrad över vart de skall bo för man anser det kunna vara ett säkerhetsproblem. Hyckleri rent av. Är man rädd för att det kan bli problem av någon anledning skall man säga nej.

  Centern förslag, oavsett deras bevekelsegrund, är i sak sunt. Kommunen måste bli bättre på att lyssna till invånarnas åsikter samtidigt som man måste bli bättre på att dela med sig av information – båda saker har i det här fallet helt klart brustit! Sverigedemokraterna vill ha ut demokratin så nära folket som möjligt och därför var Centerns förslag i linje med vår politik. Så även om vi yrkade helt nej så valde vi att markera att ärendet var illa hanterat genom att yrka, med Centern, på en återremiss. Den fick som sagt inte heller något gehör och beslutet att gå vidare med modulhusen vid gymnasiet klubbades alltså igenom.

  Och om inte majoriteten ändrar sig kommer motsvarande ytterligare två sådana områden att byggas någonstans i Danderyd under 2017 …

   

  // Christer Erestål, Ordförande SD Danderyd och ledamot i kommunfullmäktige

 • Majoriteten i Danderyd planerar för ytterligare modulbostäder för invandrare – brevid gymnasium!

  Av persefastsson den 8 februari, 2017
  0

  Den styrande koalitionen i Danderyd (M, L och KD) har avsatt 75 MSEK i budgeten 2017 för uppförande av c:a 140 tillfälliga bostadspaviljonger/modulboenden för nyanlända på olika platser i Danderyd.

  Som ett första steg i dessa planer har kommunledningskontoret nu föreslagit kommunstyrelsen att c:a 48 bostäder för nyanlända byggs på en parkeringsplats vid Danderyds gymnasium. Beslutet kommer att fattas på kommunstyrelsens möte 13/2.

   

  Källa: Danderyds kommun

   

 • Danderyds inflyttningsfest – Medborgarnas baksmälla. Inlägg från 2016

  Av christererstal den 4 januari, 2017
  0

  Danderyds inflyttningsfest – Medborgarnas baksmälla

  Sedan riksdagen i mars tvingade alla kommuner att ta emot nyanlända – trots majoritetens kovändning i migrationsfrågan – behöver Danderyd nu ta till drastiska metoder för att klara sina sociala åtaganden.

  För att lösa bostadssituationen har kommunen byggt, och kommer fortsatt att bygga, modulhus runtom i kommunen ett faktum som för merparten av invånarna är bekant. Mer okänt är att kommunen dessutom kraftigt ökat takten i sitt bostadsköpande, från noll 2013, till fem året efter och hela 35 (!) förra året.

  Förutom att modulhus och bostadsinköp kostar oss direkt genom skattsedeln, så följs kommunens inflyttningsfest av en baksmälla för medborgarna. Men liksom man under en stimmig middagsbjudning inte gärna påminner gästerna om rusets baksida, har heller inte kommunen varit särskilt transparent när det gäller de indirekta effekterna av bostadspolitiken.

  För den som får ett modulhus som granne kan en lätt ågren infinna sig den dag man funderar på att byta boende och inser att huset, genom ett beslut i fullmäktige, tappat i värde, och att lånen helt plötsligt överstiger tillgångarna. Och för den som vill flytta till lägenhet, eller ska hjälpa sitt barn med dennes första bostad, kan en sprängande huvudvärk snabbt komma när man försöker buda mot den köpstarkaste aktören i kommunen – nämligen kommunen själv!

  För oss är situationen helt oacceptabel, och vi vill försäkra Danderydsborna att en röst på Sverigedemokraterna är en röst för ett stopp av kommunens orättvisa politik!

 • Boende för kristna helt fel väg att gå! Inlägg från 2016

  Av christererstal den 4 januari, 2017
  0

  Separat boende för kristna är helt fel väg att gå.

  KDs oro över hur kristna har det på våra asylboende är befogad och det är lätt att spontant tycka KDs ide är bra. Men att flytta på den utsatta och låta förövaren komma undan är fel, dessutom måste man se det här i ett större perspektiv. De kristna som KD syftar på har mer eller mindre förföljts och förtryckts i sina hemländer sedan 600-talet. Idag flyttar Sverige det problemet in i vår tidigare förhållandevis trygga tillvaro och tror lite naivt att problemet inte kommer att uppstå här.

  Om en asylsökande muslim, eller annan för den delen, hotar eller trakasserar så skall han eller hon utvisas. Vi skall inte backa för religiösa eller kulturellt betingade uttryck. Vårt samhälle är och skall förbli öppet, demokratiska och sekulärt. Vi skall inte redan från dag ett bidra till att asylsökande inte förstår vad som gäller i Sverige.