Sverigedemokraterna i Danderyd | Sida 5

Huvudsida

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Varmt välkomna till vår förening.
Kontakta oss gärna angående frågor om politik.

Senaste nytt!

 • Ja till kommunal Hemtjänst!

  Av christererstal den 6 oktober, 2019
  0

  Sverigedemokraterna i Danderyd säger nej till att lägga ner den kommunalt ägda hemtjänsten. Det finns visserligen ett antal privata utförare som skulle kunna ta över kundbasen men vi menar att ett antal faktorer ändå talar för att ha kvar en verksamhet i egen regi.

  • Verksamheten har effektiviserats och siffrorna går åt rätt håll. Underskottet kan vara borta redan nästa år.

  • Hela 42% av de som har hemtjänst i kommunen har aktivt valt den kommunalägda hemtjänsten. Det är alltså även tveksamt att lägga ner ur ett LOV perspektiv. (Lagen Om Valfrihet).

  • Om några privata aktörer drar sig ur kommunen kan vi komma att stå med en svår och dyr utmaning. Att privata aktörer lämnar är inte alls någon omöjlighet. De tjänar inget på själva biståndsdelen utan på RUT-tjänster de kan utföra som ett resultat av de biståndsuppdrag de har i kommunen. Vi pratar här om lagstadgad kärnverksamhet så vi bör ha den beredskapen.

  • Kommunens finanser har skötts dåligt den senaste tiden vilket nu resulterar i skattehöjningar och kraftiga besparingar. Vi tänker inte acceptera att det drabbar våra äldre och sjuka. Dessutom har vi i Sverige världens högsta skattetryck. Vi kommer att prioritera på ett sätt som inte drabbar de som gjort rätt för sig och nu behöver stöd.

  Christer Erestål
  Gruppledare SD Danderyd

 • Kostnadskontroll före skattehöjning.

  Av christererstal den 8 maj, 2019
  0

  Skattehöjningar utan kostnadskontroll är inte en hållbar lösning
  Danderyd är i en prekär ekonomisk situation med stora underskott. Samtidigt så har vi brister i välfärden, bl.a. så hänvisas våra äldre i behov av korttidsboende till Farsta.
  I det läget så kan det vara frestande att hävda att skattehöjningar är svaret på alla våra problem.
  Riktigt så enkelt är det inte. Den uppkomna situationen har nämligen till stor del orsakats av en kraftigt bristande kostnadskontroll och undermålig ekonomistyrning.
  Under en längre period så har nettokostnaderna för nämnderna tillåtits att öka betydligt snabbare än skatteintäkterna, utan att någon närmare analys har gjorts av orsakerna. Administrationen har växt på ett svårförklarligt sätt. Bl.a. så har kommunledningskontorets kostnader ökat från drygt 75 MSEK (2014) till 127 MSEK (2019), utan att arbetsuppgifterna har ändrats väsentligt eller någon närmare förklaring till ökningen har presenterats.
  Skattehöjningar är dessutom inte riskfria, utan det finns risk för negativa effekter på sysselsättning och incitamenten att arbeta. Detta gäller inte minst då Danderydsborna idag har ett mycket högt skattetryck trots brister i välfärden.
  På längre sikt så riskerar skattehöjningar, i kombination med brister i välfärden, att skada fundamentet i Danderyds ekonomi och vi riskerar att komma till en punkt då skatteintäkterna minskar trots höjningar av skattesatsen.
  Sverigedemokraterna menar därför att för komma tillrätta med det ekonomiska läget i kommunen på längre sikt så finns det bara en väg att gå. Vi måste börja med väsentligt förbättrad kostnadskontroll och styrning av verksamheten samt en mycket tydligare prioritering av kärnverksamheten. Först därefter kan behovet att skattehöjningar analyseras.

  Bo Lagercrantz
  SD Danderyd

 • Medlemsfika

  Av christererstal den 8 maj, 2019
  0

  9/5 klockan 15 så bjuder SD på fika!
  Kom till Zanders (vid hissen till biblioteket) i Mörby Centrum. Ta en kopp och prata lite politik!
  Detta är tänkt att återkomma varje månad men vid olika klockslag efter önskemål från er medlemmar!
  Så hör av er när det är bäst för er, så växlar vi så det blir möjligt att delta för så många som möjligt.
  Jag har med mig valsedlar om ni behöver!

  Med vänlig hälsning
  Eva Bergman
  Ordförande, Sverigedemokraterna Danderyd

  eva.bergman@sd.se

 • Rösta på Sverigedemokraterna i valet till Europaparlamentet 2019

  Av fredrik.lindahl den 8 maj, 2019
  0

  Valet till Europaparlamentet handlar om i vilken riktning Europa ska utvecklas. Ska Europa fortsätta bestå av fria demokratiska nationer som samarbetar, eller ska Europa utvecklas till en massiv EU-stat styrd av icke folkvalda byråkrater i Bryssel?

  De andra svenska riksdagspartierna väljer att flytta mer makt till Bryssel. Sverigedemokraterna väljer istället samarbete i ett fritt, levande Europa. Vad väljer du?

  Rösta i valet till Europaparlamentet söndagen den 26 maj.

  Vill du veta mer? Besök https://eu.sd.se