Sverigedemokraterna i Danderyd | Sida 5

Huvudsida

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Varmt välkomna till vår förening.
Kontakta oss gärna angående frågor om politik.

Senaste nytt!

 • Majoriteten i Danderyd planerar för ytterligare modulbostäder för invandrare – brevid gymnasium!

  Av persefastsson den 8 februari, 2017
  0

  Den styrande koalitionen i Danderyd (M, L och KD) har avsatt 75 MSEK i budgeten 2017 för uppförande av c:a 140 tillfälliga bostadspaviljonger/modulboenden för nyanlända på olika platser i Danderyd.

  Som ett första steg i dessa planer har kommunledningskontoret nu föreslagit kommunstyrelsen att c:a 48 bostäder för nyanlända byggs på en parkeringsplats vid Danderyds gymnasium. Beslutet kommer att fattas på kommunstyrelsens möte 13/2.

   

  Källa: Danderyds kommun

   

 • Danderyds inflyttningsfest – Medborgarnas baksmälla. Inlägg från 2016

  Av christererstal den 4 januari, 2017
  0

  Danderyds inflyttningsfest – Medborgarnas baksmälla

  Sedan riksdagen i mars tvingade alla kommuner att ta emot nyanlända – trots majoritetens kovändning i migrationsfrågan – behöver Danderyd nu ta till drastiska metoder för att klara sina sociala åtaganden.

  För att lösa bostadssituationen har kommunen byggt, och kommer fortsatt att bygga, modulhus runtom i kommunen ett faktum som för merparten av invånarna är bekant. Mer okänt är att kommunen dessutom kraftigt ökat takten i sitt bostadsköpande, från noll 2013, till fem året efter och hela 35 (!) förra året.

  Förutom att modulhus och bostadsinköp kostar oss direkt genom skattsedeln, så följs kommunens inflyttningsfest av en baksmälla för medborgarna. Men liksom man under en stimmig middagsbjudning inte gärna påminner gästerna om rusets baksida, har heller inte kommunen varit särskilt transparent när det gäller de indirekta effekterna av bostadspolitiken.

  För den som får ett modulhus som granne kan en lätt ågren infinna sig den dag man funderar på att byta boende och inser att huset, genom ett beslut i fullmäktige, tappat i värde, och att lånen helt plötsligt överstiger tillgångarna. Och för den som vill flytta till lägenhet, eller ska hjälpa sitt barn med dennes första bostad, kan en sprängande huvudvärk snabbt komma när man försöker buda mot den köpstarkaste aktören i kommunen – nämligen kommunen själv!

  För oss är situationen helt oacceptabel, och vi vill försäkra Danderydsborna att en röst på Sverigedemokraterna är en röst för ett stopp av kommunens orättvisa politik!

 • Boende för kristna helt fel väg att gå! Inlägg från 2016

  Av christererstal den 4 januari, 2017
  0

  Separat boende för kristna är helt fel väg att gå.

  KDs oro över hur kristna har det på våra asylboende är befogad och det är lätt att spontant tycka KDs ide är bra. Men att flytta på den utsatta och låta förövaren komma undan är fel, dessutom måste man se det här i ett större perspektiv. De kristna som KD syftar på har mer eller mindre förföljts och förtryckts i sina hemländer sedan 600-talet. Idag flyttar Sverige det problemet in i vår tidigare förhållandevis trygga tillvaro och tror lite naivt att problemet inte kommer att uppstå här.

  Om en asylsökande muslim, eller annan för den delen, hotar eller trakasserar så skall han eller hon utvisas. Vi skall inte backa för religiösa eller kulturellt betingade uttryck. Vårt samhälle är och skall förbli öppet, demokratiska och sekulärt. Vi skall inte redan från dag ett bidra till att asylsökande inte förstår vad som gäller i Sverige.

 • Budget 2017

  Av persefastsson den 30 november, 2016
  0
  budget framsida 2017

  Klicka på bilden för att läsa hela budgeten!

  I år fortsätter vi på den väg vi i fjol började staka ut i och med att vi la vår första budget för Danderyd. Vårt förslag domineras återigen av en stor, och välbehövlig, satsning på de äldre och funktionsnedsatta i kommunen. Nytt för i år är att vi dessutom omprioriterar stora medel för att ytterligare förbättra kommunens trygghetsarbete, öka invånarnas inflytande över Danderyds framtid genom medborgardialog och transparens, samt tidigarelägger välbehövliga investeringar, främst inom vård och omsorg.

  Till viss del finansierar vi våra satsningar genom omprioriteringar inom den kommunala kärnverksamheten, men merparten frigör vi genom att, som enda parti i Danderyd, yrka på att kommunen – i likhet med en växande andel borgerliga kommuner i vår närhet – helt ska motsätta sig det påtvingade invandringsmottagandet.

  Oavsett kommunens mottagande eller ej, kommer en växande del av våra skattepengar fortsatt gå till att bekosta invandringen: nästa år förlorar kommunen ytterligare 30 miljoner genom det kommunala utjämningssystemet, till vilket en fjärdedel av kommunens skatteintäkter redan går – varav lejonparten till invandringstyngda kommuner som Malmö och Södertälje.

  Såväl kommunalt som nationellt har moderaterna möjligheten att vända skutan och ta ansvar, men väljer istället att fortsatt blunda för problemen av rädsla för att erkänna att de under lång tid haft fel; och kanske än värre, att vi haft rätt. Istället för att erkänna problemen fortsätter man sälja ut mark för att finansiera driften av kommunen, tar upp lån för att panikartat lösa en långsiktigt ohållbar bostadssituation och fortsätter att skjuta sina egna vallöften på framtiden.

  SD Danderyds budget är på intet sätt perfekt, men den visar vilken riktning vi vill leda Danderyd i, vilket samhälle vi vill ha och vilken kommun vi vill att våra barn ska ärva. Vi kommer under de två återstående åren fram till valet fortsatt arbeta hårt för att vinna ert förtroende så att vi tillsammans kan göra Danderyd och Sverige till det samhälle vi alla vet det skulle kunna vara.

 • Kandidera för Sverigedemokraterna i kyrkovalet 2017

  Av fredrik.lindahl den 10 oktober, 2016
  0

  Sverigedemokraternas vision är en bred och livskraftig folkkyrka där det kristna budskapet står i centrum för all verksamhet, där kärleken till det egna landet, vår historia och vår kultur har en naturlig plats vid sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer. Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

  Vill du vara en av dem som arbetar för detta viktiga mål? Kandidera då för Sverigedemokraterna i kyrkovalet. Valet äger rum den 17:e september 2017. För att kunna kandidera måste du vara medlem i Svenska kyrkan, samt ha fyllt 18 år. Din kandidatansökan måste också vara Sverigedemokraterna tillhanda senast 1:a december 2016.

  Meddela oss ditt intresse till att kandidera för Sverigedemokraterna i Stockholms läns distrikt på: kyrkoval.stockholm@sd.se eller på telefon: 072 – 538 95 20

  kandiderakyrka2