Rapport från kommunfullmäktige 26/9 | Sverigedemokraterna i Danderyd

Rapport från kommunfullmäktige 26/9

I måndags hade vi kommunfullmäktigemöte och tre för oss principiellt viktiga ärenden behandlades. Det var dels vår motion om att stoppa tiggeriet som kom tillbaks samt två stycken ärenden som handlade om bostäder.

Den tomt som löper längs med Golfbanevägen, mittemot Kevingeskolan skall bebyggas och kommunen har utlyst en anbudstävling vilket vi i sig anser vara helt ok. Den som uppfyller ett antal kriterier och som bjuder högst vinner. Helt i linje med vår politik i kommunen. Det vi däremot inte ställer upp på är att den som vinner själv kan välja om det skall byggas hyresrätter eller bostadsrätter eller kanske rent av en kombination. Vi vill inte se några hyresrätter så nära centrum då vi menar att det ökar riskerna för social oro. Det betyder inte att vi är helt emot hyresrätter, det är dock olyckligt så nära vårt centrum och tunnelbanan. Något som är ännu alvarligare är att man i anbudsförfrågan villkorar in att kommunen skall kunna förvärva eller hyra ett antal lägenheter för bostadssociala ändamål eller nyanlända. Hur många är oklart då det inte är fastställt. Vi anser att det är galet och omoraliskt att personer utan anknytning till vår kommun kan komma att få tillgång till boende på vår bekostnad i vad som kanske är ett av det mest attraktiva lägena utanför tullarna. Precis vid det nya Danderyds Centrum och ett stenkast från tunnelbanan. Vi säger nej, det måste lösas på billigare sätt någon annan stans.

Ytterligare ett, för oss, principiellt ärende var uppe för beslut nämligen huruvida det skall vara kommunfullmäktige eller kommunstyrelsens ordförande som beslutar om nya inköp av bostadsrätter till nyanlända och bostadssociala ändamål. Vi anser att frågan skall göras så synlig som möjligt för kommunens invånare och att den därför skall ligga hos kommunfullmäktige. Vi yrkade först och främst avslag men om vi inte fick gehör för det, vilket vi naturligtvis inte fick, så gick vi på Danderyds Centerns återremissyrkande som bygger på att det skall klart och tydligt ingå inom vilka ramar kommunen kan köpa lägenheter. Hur högt kan man bjuda. I valet mellan pest eller kolera så var återremissen ändå ett förslag med en släng av sunt förnuft och som skulle kunna minska skadan av att vi har en kommun som konkurrerar med oss invånare om lägenheterna. Dessutom med våra skattepengar.

Och så till sist kom då vår motion om att med hjälp av de lokala ordningsstadgorna avhysa tiggare tillbaks. Den har resulterar i att man konstaterar att stadgarna inte håller rent juridiskt och att de därför skall ses över. Det är iofs bra men högst beklagligt att man inte kan göra mer. Det finns en majoritet för att lösa det här och moderaterna pratar brett om att man inte vill ha tiggeriet men gör inte så mycket åt det anser jag. Vist, vi förstår att det är mer komplicerat än vi kanske får det att låta men problem är till för att lösas och vi skulle vilja se en tuffare hållning i frågan.

// Christer Erestål