SD Danderyd säger nej till nytt avtal med migrationsverket. | Sverigedemokraterna i Danderyd

SD Danderyd säger nej till nytt avtal med migrationsverket.

migrationsverket

 

 

I kommunfullmäktige den 9 mars godkände församlingen det nya avtalet med migrationsverket. Vi yrkade avslag.

SD motsätter sig i princip inte att Danderyd skall ta ett fortsatt ansvar i invandringsfrågan men för oss på lokalnivå är detta ett sätt att visa vårt missnöje med den på riksnivå förda invandringspolitiken. Antalet måste drastiskt reduceras till en hanterbar nivå. Dessutom är det att föredra att flyktingarna utses av UNHCR så att vi kan hjälpa de som är mest utsatta.

Avtalet säger att vi skall ta emot 48 stycken nyanlända per år, alltså personer som fått uppehållstillstånd och hänvisas till kommunen från sitt asylboende.

Utöver det så har kommunstyrelsen, inte kommunfullmäktige, beslutat att även öka antalet platser för ensamkommande barn till 19 stycken per år. När ett barn får PUT (permanent uppehållstillstånd) eller avvisas så frigörs platsen och ett nytt barn kan placeras där. Med andra ord är det omöjligt att säga hur många barn det kan bli under ett år.

Under perioden 2007-2014 har Danderyd tagit emot 226 personer.

Idag är inga av de av kommunen redan mottagna barnen placerade i kommunen. De är alla placerade i familjehem i andra kommuner eller på något institutionsboende. Eftersom viljan att ta emot dessa barn i våra hem uppenbarligen är dålig, trots att cirka 95% av invånarna har röstat för en fortsatt skenande invandring, kan vi vänta oss att kommunen kommer besluta att ett gruppboende för ensamkommande barn skall upprättas. Hur de övriga 48 skall bo vet vi inte. Vi vet heller inte hur barnens, ovan ej medräknade, anhöriga skall bo när de kommer.

  • Vi saknar ekonomiska kalkyler på vad invandringen kostar kommunen.
  • Vi saknar konsekvensanalyser på hur invandringen påverkar vår kommun.