Stormigt i fullmäktige om tennisanläggning bakom gymnasiet. | Sverigedemokraterna i Danderyd

Stormigt i fullmäktige om tennisanläggning bakom gymnasiet.

Det har kanske inte undgått någon att det har varit politiskt stormigt kring planerna på att låta några tidigare kända tennisprofiler upprätta en tennisakademi på en tomt bakom gymnasiet. Vi har i fullmäktige ställt oss på övrig oppositions sida och ifrågasatt tillvägagångssättet. Ärendet har kantats av felaktigheter och otydligheter vilka tyvärr har lett till misstro men säkert också missförstånd. I dagsläget är det min bedömning att majoriteten med Moderaterna i spetsen slarvar och genar för att få igenom sina idéer snabbt och utan motstånd och dessutom är det ett återkommande fenomen. Resultatet är naturligtvis precis tvärtom, man lämnar öppet för återremisser och överklaganden vilket försenar och kostar pengar.

Vi motsätter oss inte tanken på en tennisakademi som sådan, även om den inte direkt riktar sig till våra invånare utan snarare till utomstående med ambitioner att bli proffsspelare, det vi vänder oss emot är tillvägagångssättet. Man har inte försökt få ut bästa pris för tomten och detta trots att köparen är ett vinstdrivande företag. Vi menar att det är kommunens uppgift att värna invånarnas skattepengar snarare än kommersiella företags. Vi hade velat se ett anbudsförfarande.

Av den anledningen ställer vi oss bakom Centerns förslag till återremiss. Igår tisdag den 28 juni röstade dock fullmäktige igenom försäljningen. Vi har nog inte hört det sista i ärendet.

Christer Erestål