Svar på kritiskt debattinlägg av Liberalerna. Mitt i Danderyd | Sverigedemokraterna i Danderyd

Svar på kritiskt debattinlägg av Liberalerna. Mitt i Danderyd

Anledningen till skattehöjningarna 2020 det är i grund och botten väldigt enkel; M, L och KD har under flera år misskött Danderyds finanser så pass allvarligt att kommunen med högst skattekraft i Sverige har ett ackumulerat underskott på c:a 220 miljoner. Man kan kalla koalitionens agerande för många saker, men ansvarstagande är inte ett ord som kan användas i sammanhanget.

Vad gäller skribentens påstående om oppositionspartiernas budgetar så kan man konstatera att debattinlägget innehåller så pass många felaktigheter att jag betvivlar att skribenten har läst någon av budgeterna.

Skribenten menar att samtliga oppositionspartier (utom MP) ville höja kommunalskatten med 90 öre. Det är fel. Tittar vi på verkligheten så kan man konstatera att SD förvisso höjde med 90 öre, men C valde 1 kr och S landade på hela 1,35 kr. Dessutom så skiljer sig, självklart, innehållet, och metodiken, i budgeterna åt. Att klumpa ihop oppositionens budgetar är därför felaktigt.

Vidare så har skribenten missförstått det kommunala balanskravet. Enligt kommunallagen så skall negativa resultat balanseras med överskott, men det är inte samma sak som att reglera en skuld. Skatteintäkterna som används för att reglera underskottet är inte öronmärkta, utan det står kommunen fritt att disponera medlen. Överskotten kommer således dagens invånare till del, precis som alla andra inbetalningar av kommunalskatt. Det handlar därför inte om att låna från dagens skattebetalare för att betala av tidigare års underskott.

Anledningen till att Sverigedemokraterna valde 90 öre är att vi vill reglera det ackumulerade underskottet i jämn takt. Vi vill inte höja skatten mer än nödvändigt eftersom vi vet hur hårt det slår mot invånarnas plånböcker. Vi vill också hålla uppe pressen att effektivisera på administrationen, och med en för stor skattehöjning så minskar förvaltningens incitament. Vi menar därför att det här upplägget är bättre än majoritetens förslag. Vill någon föra en saklig diskussion om innehållet i vårt förslag så gör vi gärna det, men då förutsätter vi att våra opponenter åtminstone läser in sig på de grundläggande förutsättningarna.

 

Bo Lagerkrantz
SD Danderyd